Protokol o načinu komunikacije u slučaju zbrinjavanja strogo zaštićenih morskih životinja

Protokol o načinu komunikacije u slučaju zbrinjavanja strogo zaštićenih morskih životinja

Protokol o načinu komunikacije u slučaju zbrinjavanja strogo zaštićenih morskih životinja

Jedan od ključnih dijelova Sustava za dojavu koji se odnosi na morske strogo zaštićene životinje jest:
Protokol za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih ili ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja(morski sisavci, morske kornjače i hrskavične ribe).  Rad na uspostavi Protokola za dojavu i djelovanje započeo je još 2008., a postao je funkcionalan početkom 2010. godine. Informaciju o slučajno uhvaćenoj, ozlijeđenoj, bolesnoj ili uginuloj jedinki morske kornjače, morskog sisavca (dupina, kita, sredozemne medvjedice) ili riba hrskavičnjača (morski psi, raže i himere) dojavite na broj 112.

 

 

DETALJNO POSTUPANJE

 

Morski sisavci

Nalaznik uginulog, bolesnog ili ozlijeđenog morskog sisavca o nalazu treba obavijestiti DUZS. Dežurni službenik ŽC 112 informaciju prosljeđuje Zavodu čiji dežurni djelatnik obavještava najbližeg ugovorenog veterinara i stručnjake s Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ako je potrebno, Zavod naziva osobe odgovorne za koordinaciju i djelovanje ECO brodice koja će dopremiti uginulu, bolesnu ili ozlijeđenu životinju do kopna. Ugovoreni veterinar je dužan izaći na teren te osigurati higijensko–sanitarnu zaštitu životinje do dolaska stručnjaka s Veterinarskog fakulteta. Ukoliko postoji sumnja da je životinja namjerno  usmrćena ili ozlijeđena, Zavod je dužan obavijestiti policiju i Sektor  inspekcijskog nadzora zaštite prirode, te uputiti nalaznika da čeka do dolaska istih. Ukoliko je bolesnu ili ozlijeđenu životinju potrebno eutanazirati, Veterinarski fakultet o tome treba obavijestiti Zavod i Upravu za zaštitu prirode. Ugovoreni veterinar sastavlja zapisnik o događaju te ga elektronskim putem ili poštom dostavlja Zavodu, a jedan primjerak odlaže u svoju evidenciju.

Ukoliko se radi o uginulom dupinu, djelatnici Veterinarskog fakulteta ga transportiraju na fakultet u Zagreb, rade razudbu, uzimaju uzorke te ostatke neškodljivo uklanjaju. Veterinarski fakultet obavještava Zavod i Upravu za zaštitu prirode o rezultatima razudbe uginule životinje.

Nakon zbrinjavanja pronađene uginule, bolesne ili ozlijeđene strogo zaštićene morske životinje, dežurni djelatnik Zavoda telefonom daje povratnu informaciju o događaju u ŽC 112.

 

Morske kornjače

Nalaznik uginule, bolesne ili ozlijeđene morske kornjače o nalazu treba obavijestiti DUZS. Dežurni službenik ŽC 112 informaciju prosljeđuje Zavodu  čiji dežurni djelatnik obavještava najbližeg ugovorenog veterinara. Veterinar je po dojavi dužan izaći na teren i osigurati preuzimanje kornjače. Ako je potrebno, Zavod naziva osobe odgovorne za koordinaciju i djelovanje ECO brodice koja će dopremiti uginulu, bolesnu ili ozlijeđenu životinju do kopna. Veterinar je dužan pregledati kornjaču kako bi ustanovio da li je ona označena (markirana). Ukoliko postoji sumnja da je životinja namjerno usmrćena ili ozlijeđena, Zavod je dužan obavijestiti policiju i Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, te uputiti nalaznika da čeka do dolaska istih.

Ukoliko je kornjača bolesna ili ozlijeđena, veterinar obavještava stručnjake iz Aquariuma Pula – „Morskog obrazovnog centra“, pruža joj prvu pomoć te je priprema za transport u Aquarium Pula. Transport će se organizirati od slučaja do slučaja, ovisno o stanju na terenu. Ako se prijevoz ne može organizirati istog dana, veterinar treba zbrinuti životinju na način da je pokrije vlažnim oblogama-krpama kako bi se spriječilo isušivanje i smjestiti je u plastičnu kadu s mekanim dnom (nekoliko ručnika ili stari tepih) u mračnu prostoriju na sobnu temperaturu. Ukoliko je bolesnu ili ozlijeđenu životinju potrebno eutanazirati, Aquarium Pula o tome treba obavijestiti Zavod i Upravu za zaštitu prirode. Također, Aquarium Pula obavještava Zavod i Upravu za zaštitu prirode o rezultatima oporavka morske kornjače.

Ukoliko se radi o uginuloj morskoj kornjači, ugovoreni veterinar naziva djelatnike Hrvatskog veterinarskog instituta koji će napraviti razudbu životinje, uzeti uzorke te ostatke životinje neškodljivo ukloniti.

Nakon zbrinjavanja pronađene uginule, bolesne ili ozlijeđene strogo zaštićene morske životinje, dežurni djelatnik Zavoda telefonom daje povratnu informaciju o događaju u ŽC 112.

 

Hrskavične ribe

Nalaznik uginule, bolesne ili ozlijeđene hrskavične ribe o nalazu treba obavijestiti DUZS. Dežurni službenik ŽC 112 informaciju prosljeđuje Zavodu čiji dežurni djelatnik obavještava najbližeg ugovorenog veterinara. Veterinar je po dojavi dužan izaći na teren, osigurati higijensko-sanitarnu zaštitu, a Zavod prema potrebi poziva osobe odgovorne za koordinaciju i djelovanje ECO brodice te dogovara adekvatno zbrinjavanje. Ukoliko postoji sumnja da je životinja namjerno usmrćena ili ozlijeđena, Zavod je dužan obavijestiti policiju i Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, te uputiti nalaznika da čeka do dolaska istih. Veterinar sastavlja zapisnik o događaju te ga elektronskim putem ili poštom dostavlja Zavodu, a jedan primjerak odlaže u svoju evidenciju.

Nakon zbrinjavanja pronađene uginule, bolesne ili ozlijeđene strogo zaštićene morske životinje, dežurni djelatnik Zavoda telefonom daje povratnu informaciju o događaju u ŽC 112