Napomena: Iste se objavljuju radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na mrežnim stranicama tijela graditeljstva koje je tu dozvolu izdalo, najmanje trideset dana.