Aplikacija "Humanitarna pomoć"

 

Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15. i 98/19.), u kojem se pod humanitarnom pomoći podrazumijevaju prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina. 
Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku:

  • stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te
  • organiziranjem humanitarnih akcija.

 Naime, svi postupci vezani uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u nadležnosti su upravnih tijela županije, odnosno Grada Zagreba, mjesno nadležni prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku zaduženo je za postupanje po žalbama i nadzor nad humanitarnom pomoći i provedbom Zakona o humanitarnoj pomoći.

Podnošenje zahtjeva: Zahtjevi za izdavanje rješenja za sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno s prebivalištem na području Šibensko-kninske  županije podnose se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije na za to predviđenim obrascima. Popunjeni obrasci uz popratnu dokumentaciju predaju se poštom ili u pisarnici Županije. Također, potrebno je Zahtjev za izdavanjem rješenja predati i putem aplikacije „Humanitarna pomoć“ na koju je se potrebno registrirati, a  koja se nalazi na sljedećoj poveznici.

 Link za aplikaciju -   https://humanitarna-pomoc.mdomsp.hr/

 

Korisničke upute

 

Kontakt:

Pamela Galić, mag.soc.pol.

Viša stručna suradnica za zdravstvo i socijalnu skrb

pamela.galic@skz.hr

 

PREGLED DOKUMENATA: