Predstavljeni projekti HERA i HOLISTC

  Datum objave: 02.12.2013, 12:25h

Predstavljeni projekti HERA i HOLISTCPredstavljeni projekti HERA i HOLISTCPredstavljeni projekti HERA i HOLISTCPredstavljeni projekti HERA i HOLISTCPredstavljeni projekti HERA i HOLISTCPredstavljeni projekti HERA i HOLISTCPredstavljeni projekti HERA i HOLISTCPredstavljeni projekti HERA i HOLISTC

Uz župana konferenciji su prisustvovali i njegov zamjenik Zoran Smolić, ravnatelj JU Razvojna agencija Šibensko-kninske županije Drago Matić, gradonačelnica Grada Vodica Branka Juričev Martinčev, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i kustos antičke zbirke šibenskog muzeja Toni Brajković.

„Šibensko-kninska županija je jedna od sedam županija koja je imala mogućnost sudjelovanja u pripremi strateških projekata koji su aplicirani na IPA fond – Jadranska prekogranična suradnja. Osim hrvatskih županija tu su regije iz Italije, Slovenije, Grčke, Albanije, Crne Gore i Srbije. Riječ je o projektima koji se istovremeno provode u gotovo svim zemljama Jadranske regije i za koja su osigurana daleko značajnija sredstva, od 9 do 12 mil. eura po projektu. Naša županija sudjelovala je u izradi dva takva projekta i imali smo malo sreće ili dobru procjenu, oba projekta su među projektima koji će ovih dana započeti s provedbom. Potpisivanje ugovora se očekuje početkom 2014. godine.“, kazao je župan.

Prvi projekt je Sustainable tourism management of Adriatic Heritage–HERA (Održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom). Nositelj projekta je Zadarska županija. Trajanje projekta je 29 mjeseci 11/2013 do 3/2016. Ukupan broj partnerskih organizacija u projektu je 19.

Cilj projekta je razviti zajedničku prekograničnu platformu za upravljanje i promociju održivog turizma na jadranskom području baziranog na zajedničkom kulturnom nasljeđu. To znači da će se projekt baviti jednim od glavnih problema na ovom području, a tiče se nedostataka integriranog menadžmenta i strategije promocije kulturnog nasljeđa, te njene valorizacije. Predviđeno je uređenje pojedinih lokaliteta koji će biti nosioci zaštitnog znaka HERA, tj. radi se o pilot projektima razvoja putova kulturnog turizma. Na više projektnih lokacija će se urediti po jedan lokalitet kulturnog turizma, a na području naše županije to će biti lokalitet Velike Mrdakovice u zaleđu  Vodica.

Ukupna vrijednost projekta je 8.842.000 eura, a za našu županiju ukupna ulaganja su 273.000 eura, od čega je 85% iz IPA fonda, a ostalo je učešće Županije.

Drugi projekt je Adriatic Holistic Forest Fire Protection – HOLISTIC (Holistička jadranska zaštita od požara). Nositelj projekta je Splitsko-dalmatinska zupanija. Trajanje projekta je 30 mjeseci tj. od 10/2013. do 3/2016. Ukupan broj partnerskih i suradničkih organizacija u projektu je 22, od čega 20 partnera i 2 suradnika.

Cilj projekta je poduprijeti održivo upravljanje zajedničkom prirodnim resursima kroz prevenciju šumskih požara, poduprijeti održivo korištenje biomase kroz zaštitu vrijednih prirodnih resursa, te u isto vrijeme potaknuti razvoj prekogranične suradnje na jadranskom području.

Svrha ovog projekta je primijeniti niz mjera za sprječavanje šumskih požara i provedbu učinkovitosti sustava nadzora za prevenciju šumskih požara. To će ojačati suradnju s prekograničnim partnerima, poboljšati infrastrukturu nadzora požara, postaviti sustave za detektiranje šumskih požara u prekograničnim područjima, te uspostaviti protokole za protok informacija.

Ukupna vrijednost projekta je 9.364.000 eura. Za našu županiju su predviđena ulaganja od 396.000 eura, od čega je 85% iz IPA fonda, a ostalo je učešće Županije.

Župan je također upoznao javnost i s aktualnim projektima iz treće komponente IPA, gdje je Županija preko Razvojne agencije nositelj ili partner na nekoliko projekta. Riječ je o projektima Grada Šibenika, tvrđava Barone i Grada Drniša, Turistički razvoj na rubnim područjima NP Krka. Oba ova projekta su s uspjehom prošla prvu fazu ocjenjivanja, a danas je predstavljen i treći projekt koji je također uspješno prošao prvu fazu ocjenjivanja, a to je Uređenje i opremanje razvojno-inovacijskog centra u Šibeniku – iNavis.

Opći cilj ovog projekta je doprinijeti razvoju i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz unapređenje kapaciteta za razvoj tehnoloških inovacija i transfer znanja, čime bi se područje grada Šibenika pozicioniralo kao specijalističko područje za proizvode od aluminija. 

Ukupna vrijednost projekta je 1.178.000 eura, od čega je 1.000.000 eura iz sredstava IPA fonda. Nositelj projekta je Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, a sredstva bi se utrošila za adaptaciju objekta u sklopu iNavisa u kojem bi se osigurao prostor za rad Razvojne agencije, za laboratorij i konstrukcijski biro te radionica i biro za potrebe Društva inovatora Faust Vrančić.

U tijeku je provedba dvaju projekata na kojima je nositelj Javna ustanova Razvojna agencija. Prvi je Razvoj partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije čija je ukupna vrijednost 31.000 eura, a drugi projekt je Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja - E-poslovanje. Sredstvima iz ovog projekta Razvojna agencija će dobiti informatičku opremu u protuvrijednosti 50.000 eura, a koju će između ostalog koristiti za edukaciju poduzetnika kao i djelatnika iz županijskih institucija u primjeni informacijskog-komunikacijskih tehnologija u vođenju poslovanja, s naglaskom na vanjske procese – prodaja i marketing, nabava i upravljanje odnosa s kupcima.

„Svi ovi projekti su dokaz da znamo pripremiti i provoditi projekte koji se sufinanciraju sredstvima iz pretpristupnih europskih fondova, a kako ćemo se nositi s izazovom regionalnih fondova to ćemo još vidjeti jer kako znate na ta sredstva ćemo još malo pričekati zbog nepripremljenosti strateško-planskih dokumenata na nacionalnom nivou.“, istaknuo je župan.