Održana 5. sjednica Županijske skupštine

  Datum objave: 24.02.2014, 15:59h

Održana 5. sjednica Županijske skupštineOdržana 5. sjednica Županijske skupštineOdržana 5. sjednica Županijske skupštineOdržana 5. sjednica Županijske skupštine

Vijećnika Florijana Žižića (HSP AS)  interesiralo je da li će se ići s projektom izgradnje nove bolnice i da li će se sanirati most na županijskoj cesti Laškovica-Roški Slap-Drniš?

Pitanja vijećnika Željka Šimunca (HDZ) također su se odnosila na županijske bolnice. Naime, zanimalo ga je da li je donesen Sanacijski program bolnica u zakonskom roku od tri mjeseca budući je u srpnju prošle godine imenovan sanacijski upravitelj i sanacijsko vijeće, te ako sanacijski program nije donesen znači li to da sanacijsko vijeće i upravitelj krše zakon i što Županija može učiniti po pitanju ovakvog stanja u bolnicama?

Župan Goran Pauk odgovorio da je projekt izgradnje nove bolnice jedan o glavnih projekata na kojem Šibensko-kninska županija radi s obzirom da ova dosadašnja koja je paviljonskog tipa ne odgovara europskim bolničkim standardima, te da Županija nema nikakvih informacija od sanacijskog upravitelja i sanacijskog vijeća.

Što se tiče sanacije mosta na Roškom Slapu, 2010. godine je potpisan sporazum između ŽUC-a i JU NP Krka za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju navedenog mosta. Nositelj izrade tehničke dokumentacije bila je JU NP Krka, ishodovana je lokacijska dozvola te je u fazi ishodovanje potvrde glavnog projekta nakon čega slijedi zatvaranje financijske konstrukcije ŽUC zajedno s JU NP Krka, obrazložio je ravnatelj ŽUC-a Ante Parat.

Na pitanje vijećnika Petra Mišure (HNS) kakav je županov osobni stav po pitanju namjene prostora Elektrolize, da li je za to da ostane gospodarske namjene ili da se pretvori u stambeno-poslovnu zonu, župan je odgovorio da je u svakom slučaju za to da se prostor stavi u funkciju u skladu s vizijom grada Šibenika.

Vijećnik Ivan Barišić (NLSP) osvrnuo se na onečišćenje rijeke Krke na prostoru tvornice DIV u Kninu, te ga je zanimalo što će se učiniti za zaštitu rijeke Krke od onečišćenja? Župan je odgovorio da su i danas na terenu nadležne državne službe: ministarstva zaštite okoliša i prirode i vodopravni inspektor, te da je i ministar zaštite okoliša i prirode za vrijeme nedavnog posjeta Županiji upoznat s ovim problemom i od ministra je zatražena pomoć zbog važnosti sanacije onečišćenja na ovoj lokaciji.

Osam vijećnika NL Stipe Petrine, te vijećnici SDP-a, HNS-a i vijećnik HSP-a dr. Ante Starčević, sukladno Statutu, na današnjoj sjednici Županijske skupštine tražili su da se u dnevni red uvrsti točka o smanjenju plaća županijskim dužnosnicima i ukidanju naknade županijskim vijećnicima. Kako je obrazložio vijećnik Stipe Petrina taj bi se novac, koji godišnje iznosi 1,5 milijuna kuna, mogao iskoristiti za subvencioniranje prijevoza otočanima. Prijedlog je stavljen na glasovanje i nije prošao.

Na današnjoj sjednici donesene su 24 točke dnevnog reda:

1.Prijedlog odluke o kriterijima za izračun i raspodjelu novčanih sredstava doznačenih iz Državnog proračuna za 2014. godinu

2.Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko- kninske županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije 2014. godinu

3. Prijedlog odluke o  dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Šibensko-kninske županije

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine           

5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama (ciljanim) V. Prostornog plana Šibensko-kninske županije

6. Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2014. godini

7. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Šibensko-kninske županije

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2013. godini

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

10. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna:a) Statuta Industrijsko-obrtničke škole Šibenik, Šibenik,b) Statuta Medicinske i kemijske škole Šibenik, Šibenik i c) Statuta Tehničke škole Šibenik, Šibenik

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Programa  energetske  učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Šibensko- kninske županije 2012.-2014. godine za 2013. godinu

12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

13. Prijedlog zaključka o potpisivanju II. Aneksa Ugovora o prijenosu ugovora o koncesiji

14. Prijedlog odluke  o dodjeli  koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu:

 a)  izgradnje i korištenja stabilnog dizelskog agregata i signalnog kabela  crpne stanice „Tribunj 1“,. k.o. Tribunj, Općina Tribunj i

b)  izgradnje trafostanice TS 10(20)/04kV “TRIBUNJ 11”, k.o. Tribunj,  Općina Tribunj

15. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu  koncesije na  pomorskom dobru u svrhu:

a) gospodarskog korištenja plaže na području Mulo Dvorine k.č. 7736 k.o. Zaton-Srima i

b) korištenja luke posebne namjene – športske luke u Prvić Luci

16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti  za davanjem dijela koncesije na  pomorskom dobru u potkoncesiju:       

       a) Jadranskoj banci d.d.

       b) tvrtci Studenac d.o.o.

       c) tvrtci Rosana i Antonio d.o.o. i

       d) tvrtci Veslo d.o.o.

17. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke za polje R04

18. Prijedlog odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom   dobru  u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjaka na  lokalitetu: a) jugoistočno od uvale Prosika k.o.Murter-Betina, Općina Tisno i b) pod Tuščicom (Kekine skale), Općina Tisno

19. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Šibensko-kninske županije

20. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

21. Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

 a) u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u 2014. godini i

 b) u centrima za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2014. godinu

 c)  u domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored sredstava za 2014. godinu

22. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornika:

 a) za područje Grada Vodica i

 b) za područje Općine Murter-Kornati

23. Prijedlog rješenja  o  imenovanju Službeničkog suda u Šibensko-kninskoj županiji

24. Prijedlog rješenja  o imenovanju Odbora za nagrade i priznanja