Uređenje šetnice javne namjene Luna - Zamalin, općina Tribunj

VAŽEĆI
  Datum objave: 16.08.2018

 

PREGLED DOKUMENATA:

Zaštita okoliša - Objave akata
Izuzeće od zabrane prenamjene zemljišta, općina Promina
  01.12.2020.
Zaštita okoliša - Objave akata
Rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. Bilice
  30.11.2020.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja stambene građevine, k.o. Bilice
  27.11.2020.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja terasastih parcela i vanjskih suhozida, k.o. Piramatovci
  27.11.2020.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izuzeće od zabrane prenamjene zemljišta, grad Drniš
  23.11.2020.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Jezera
  23.11.2020.