Rekonstrukcija građevina stambene namjene, k.o. Murter-Betina

VAŽEĆI
  Datum objave: 12.10.2020

 

PREGLED DOKUMENATA:

Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine stambene nsamjene, k.o. Zaton-Raslina
  29.10.2020.
Zaštita okoliša - Objave akata
Postavljanje sunčane elektrane Iskra 1, k.o. Šibenik
  27.10.2020.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Jezera
  20.10.2020.
Zaštita okoliša - Objave akata
Izgradnja građevine stambene namjene, k.o. Bilice
  12.10.2020.