Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene sa pomoćnom namjenom, k.o. Vodice

ISTEKAO
  Datum objave: 26.06.2020

 

PREGLED DOKUMENATA: