Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, te pomoćne građevine – bazen, k.o. Primošten

ISTEKAO
  Datum objave: 15.10.2020

 

PREGLED DOKUMENATA: