Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Bilice

ISTEKAO
  Datum objave: 16.09.2020

 

PREGLED DOKUMENATA: