VAŽEĆI
  Datum objave: 14.02.2018

 

PREGLED DOKUMENATA:

Izmjena Plana nabave za 2018.g.
PDF   •   202.89 KB
Dopuna Plana nabave za 2018.g.
PDF   •   208.11 KB
Plan nabave za 2018.g.
PDF   •   228.76 KB
Informacije o javnoj nabavi
PLAN NABAVE ZA 2021.g.
  12.01.2021.
Informacije o javnoj nabavi
PLAN NABAVE ZA 2020.g.
  20.03.2020.
Informacije o javnoj nabavi
PLAN NABAVE ZA 2019.g.
  19.03.2020.
Informacije o javnoj nabavi
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
  15.03.2019.
Informacije o javnoj nabavi
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
  11.07.2018.
Informacije o javnoj nabavi
PLAN NABAVE ZA 2018.g.
  14.02.2018.
Informacije o javnoj nabavi
PLAN NABAVE ZA 2017.g.
  24.10.2017.
Informacije o javnoj nabavi
Obavijest o sprječavanju sukoba interesa
  04.03.2016.