Prezentiran WebGIS sustav Šibensko-kninske županije KonceSEA

  Datum objave: 29.06.2020, 13:55h

Prezentiran WebGIS sustav Šibensko-kninske županije KonceSEAPrezentiran WebGIS sustav Šibensko-kninske županije KonceSEAPrezentiran WebGIS sustav Šibensko-kninske županije KonceSEAPrezentiran WebGIS sustav Šibensko-kninske županije KonceSEA

„Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Shvaćajući važnost, zakonodavni okvir i nadležnost na pomorskom dobru, smatramo se odgovornima doprinositi unaprjeđenju istog, a izrada ovog sustava je svakako korak u tom smjeru.“, kazao je župan Goran Pauk i zahvalio svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta.

WebGIS sustav Šibensko-kninske županije predstavljen je danas u multimedijalnoj dvorani Interpretacijskog centra katedrale sv. Jakova – Civitas Sacra, a prezentirali su ga direktor Geodetskog zavoda Damir Delač i voditelj GIS odjela Flavio Mendiković.

GIS softver služi kao informatička baza podataka o pomorskom dobru i koncesijama i omogućava njihov grafički i interaktivni prikaz.

Na temelju KonceSEA softvera, izrađen je WebGIS sustava KonceSEA u svrhu omogućavanja uvida i korištenja podataka o pomorskom dobru i koncesijama svih nadležnih tijela, kao što su jedinice lokalne samopurave, lučke uprave, lučke kapetanije, carine itd.

GIS softver za pomorsko dobro i koncesije Šibensko-kninske županije koristi Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj kao novi alat u svakodnevnom radu, a WebGIS aplikaciju mogu preuzeti obalni gradovi i općine s ciljem nadograđivanja sustava koncesijskih odobrenja čime će se postići transparentnost i jednoobraznost u postupanju dodjele koncesijskih odobrenja na području županije.

„Osim utvrđivanja granica pomorskog dobra kao temeljnog pitanja na kojeg se oslanjaju postupci dodjele koncesija, izrada novih alata pomaže svim subjektima na pomorskom dobru i doprinosi boljem uvidu u trenutno stanje pomorskog dobra.“, kazala je pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije Jadranka Fržop, naglasivši kako se ovim alatom, osim samog upravljanja i nadzora na pomorskom dobru, unaprjeđuje i koordinira suradnja svih nadležnih tijela.