Otvoren obradni centra za metal i plastiku Šibensko-kninske županije u prostorijama Poduzetničkog inkubatora

  Datum objave: 08.07.2020, 12:30h

Otvoren obradni centra za metal i plastiku Šibensko-kninske županije u prostorijama Poduzetničkog inkubatoraOtvoren obradni centra za metal i plastiku Šibensko-kninske županije u prostorijama Poduzetničkog inkubatoraOtvoren obradni centra za metal i plastiku Šibensko-kninske županije u prostorijama Poduzetničkog inkubatoraOtvoren obradni centra za metal i plastiku Šibensko-kninske županije u prostorijama Poduzetničkog inkubatoraOtvoren obradni centra za metal i plastiku Šibensko-kninske županije u prostorijama Poduzetničkog inkubatoraOtvoren obradni centra za metal i plastiku Šibensko-kninske županije u prostorijama Poduzetničkog inkubatoraOtvoren obradni centra za metal i plastiku Šibensko-kninske županije u prostorijama Poduzetničkog inkubatoraOtvoren obradni centra za metal i plastiku Šibensko-kninske županije u prostorijama Poduzetničkog inkubatora

Ovaj projekt za cilj ima  jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća iz sektora metala i plastike na prekograničnom području.

Razvojna agencija ŠKŽ taj projekt provodi u konzorciju s nositeljem projekta, Razvojnom agencijom Županije Zapadnohercegovačke – HERAG i partnerom, Općinom Posušje.

Kupljena je oprema i strojevi, uloženo je u edukaciju i trening stručnog kadra te u uspostavljanje mreže dionika iz sektora metala i plastike koji će suradnju realizirati razmjenom teoretskih i praktičnih znanja putem interaktivne online platforme i portala.  

U Šibeniku se putem ovog projekta uložilo u uređenje prostora inkubatora PIN u Šibeniku, uspostavljanje Obradnog centra za metal i plastiku za koji su se nabavili CNC strojevi i koji će biti na raspolaganju poduzetnicima te u edukaciju i trening stručnog kadra.

Naime, mala i srednja poduzeća u sektoru metala i plastike u BIH i RH  zapošljavaju velik udio radne snage i važni su gospodarski subjekti. Ipak, suočavaju se s brojnim izazovima: nedostaje im inovativnih proizvoda, nisu dovoljno tehnološki opremljeni, nedostaje im  kvalificirane radne snage i stručnog znanja itd.

Proizvodnja metala i proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme - je  jedna od najznačajnijih industrijskih grana na području ŠKŽ koja zapošljava 45% ukupnog broja zaposlenih u industriji. U navedenim sektorima aktualno djeluje 26 poduzetnika koji ukupno zapošljavaju 1.300  djelatnika. 

"Upravo se kroz ovaj projekt u posljednje tri godine kontinuirano osnažuju ljudski, institucionalni i gospodarski kapaciteti u sektoru metala i plastike a našu suradnju sa Županijom Zapadnohercegovačkom i Općinom Posušje uspjeli smo institucionalizirati i kroz potpisivanje Povelje o gospodarskoj suradnji na području metala i plastike čiji su potpisnici svi institucionalni dionici prekogranične „Mreže znanja“ koja se formirala kroz projekt.

Čvrsto vjerujemo da ćemo kroz osiguranje prostora i strojeva svim našim poduzetnicima iz sektora metala i plastike dati potrebnu institucionalnu podršku te da će oba tehnološka centra uspostavljena u okviru projekta u Šibeniku i  u Posušju) polučiti dobre rezultate.", katzao je župan Goran Pauk prilikom otvorenja.

Projektom je realizirana:

rekonstrukcija poslovne infrastrukture poslovne zone „Osrdak“ u  Posušju i poduzetničkog inkubatora PIN u Šibeniku (rekonstruirano je krovište poduzetničkog inkubatora  PIN u Šibeniku; asfaltirana je cesta i uvedena rasvjeta u  poslovnoj zoni „Osrdak“ u Posušju );

uspostavljena su dva centra za obradu metala i plastike na oba prekogranična područja;

nabavljeno je ukupno sedam CNC strojeva (4 u Šibensko-kninskoj županiji i 3 u Općini Posušje)

obučen je stručni kadar za rukovanje strojevima  (treneri za rukovanje strojevima-CNC operateri);

realiziran je trening-program za mikro, male i srednje poduzetnike;

uspostavljena je mreža znanja zajedno s interaktivnim online portalom/platformom, tzv. „Know net“ koja okuplja sve relevantne dionike na oba prekogranična područja. Mreža znanja djeluje kao stručna potpora u provođenju svih projektnih aktivnosti te kao savjetodavna podrška poduzetnicima za projekte razvoja i istraživanja. 

Nositelj projekta je Razvojna agencija Županije Zapadno-hercegovačke-HERAG (BIH), partneri su Općina Posušje (BIH) i  Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije (RH)  koje provode aktivnosti u svojim regijama.