Održana 17. sjednica Županijske skupštine

  Datum objave: 14.05.2008, 15:00h

Održana 17. sjednica Županijske skupštine
Usvojene su Izmjene i dopune Proračuna Šibensko-kninske županije za 2008. godinu. Usvojen je nacrt odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvenim ustanovama na području Šibensko-kninske županije u 2008. godini. Naime odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2008. godini utvrđena su sredstva za Šibensko-kninsku županiju za decentralizirane funkcije u zdravstvu u ukupnom iznosu od 15.795.524,00 kuna. Također je usvojena odluka o raspoređivanju tih sredstava na način da se Općoj bolnici Šibensko-kninske županije rasporede sredstva u iznosu od 8.360.000,00 kn, Domu zdravlja Šibenik iznos od 2.960.00,00 kn, Domu zdravlja Knin iznos od 1.180.000,00 kn, Domu zdravlja Drniš iznos od 1.095.000,00 kn i Zavodu za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije iznos od 2.200.000,00 kn. Usvojena je odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentarliziranih funkcija u centrima za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva (ogrjev) i raspored sredstava za 2008. godinu. Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj zaposlenih u centru. Mjerilo je prosječni mjesečni iznos po zaposlenom. Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda po pojedinom centu iznosi: Centar za socijalnu skrb Šibenik 930.000,00 kuna, Centar za socijalnu skrb Knin 526.000,00 kn i Centar za socijalnu skrb Drniš 265.000,00 kn, što predstavlja ukupan iznos od 1.721.000,00 kuna. Također je usvojena odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe na području Šibensko-kninske županije i raspored sredstava za 2008. godinu. Ukupni rashodi za dva doma za starije i nemoćne (Knin i „Cvjetni dom“ Šibenik) iznose 20.274.000,00 kn, od toga iznos od 10.740.000,00 kn je od planiranih vlastitih prihoda, a razliku sredstava od 9.534.000,00 kuna osigurava Županija. Usvojena je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva Šibensko-kninske županije. Iznos sredstava za decentarlizirane funkcije osnovnih škola u 2008. godini  je 17.158.193 kuna, a srednjih škola 11.418.417 kuna. Usvojen je Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Šibensko-kninske županije za 2008. godinu. Usvojen je zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Medicinske i kemijske škole, Šibenik kojeg je utvrdio Školski odbor na sjednici od 02. travnja 2008 godine. Također je usvojeno rješenje o imenovanju Školskog odbora Medicinske i kemijske škole kojim se umjesto Kate Devčić imenuje Olga Kuvač iz reda učitelja. Imenovan je Školski odbor Osnovne škole Skradin u sastavu: Diana Gaši, Ana Berač i Ana Madunić iz reda učitelja, Krešimir Bračić i Snježana Žura iz reda roditelja i Luka Matić i Tonći Petrović iz reda osnivača. Vijećnici su, nakon duže rasprave usvojili i konačni prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (II) sa sedam suzdržanih glasova. Usvajanjem ovog plana otvara mogućnost za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata na području Općine Rogoznica. Također je usvojena odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (III). Usvojena je odluka o izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja Sitsko-žutske otočne skupine. Doneseno je Rješenje o imenovanju i razrješenju mrtvozornika za područje Grada Šibenika na način da je Aljša Todorović, dr. med. razriješen dužnosti mrtvozornika na osobni zahtjev a umjesto njega imenovan je Krešimir Zamarin, dr. med. Donesen je nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenim prostorima. Također su vijećnici usvojili Izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Šibensko-kninske županije i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava.