Ministrica poljoprivrede Marija Vučković u radnom posjetu Šibensko-kninskoj županiji

  Datum objave: 28.10.2019, 16:52h

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković u radnom posjetu Šibensko-kninskoj županijiMinistrica poljoprivrede Marija Vučković u radnom posjetu Šibensko-kninskoj županijiMinistrica poljoprivrede Marija Vučković u radnom posjetu Šibensko-kninskoj županijiMinistrica poljoprivrede Marija Vučković u radnom posjetu Šibensko-kninskoj županijiMinistrica poljoprivrede Marija Vučković u radnom posjetu Šibensko-kninskoj županijiMinistrica poljoprivrede Marija Vučković u radnom posjetu Šibensko-kninskoj županijiMinistrica poljoprivrede Marija Vučković u radnom posjetu Šibensko-kninskoj županijiMinistrica poljoprivrede Marija Vučković u radnom posjetu Šibensko-kninskoj županiji

Na sastanku se razgovaralo o financiranju projekta sanacije lukobrana i problemu odvoza otpada iz mora u ribarskoj luci Tribunj, o izgradnji ribarske luke Rogoznica u uvali Peleš, te o Purifikacijskom centru u Šibensko-kninskoj županiji - projektu kojim županija planira jačati kapacitete u sektoru marikulture. Također, ministrica je upoznata s problemom arbitraže između Šibensko-kninske i Zadarske županije po pitanju prijedloga konačnih granica između lovišta Trolokve u našoj županiji i Lišane Ostrovičke u Zadarskoj županiji.

Dogovoren je najbolji i najefikasniji model financiranja sanacije lukobrana posredstvom Ribarske zadruge „Adria“ Tribunj, kojoj je kroz koncesiju povjereno upravljanje na spomenutom području. Izmjena poslovanja Ribarske zadruge bila bi od koristi za daljnje natječajne investicije koje podržavaju programi Europske unije budući da financijska potpora europskih fondova više ne bi iznosila maksimalnih 60 posto troškova određenog projekta, koliko je predviđeno za zadruge, već bi se moglo računati na sufinanciranje od 85 posto vrijednosti investicije.

Lučka uprava je izradila idejno rješenje za Ribarsku luku u uvali Peleš te kreće prema idejnom projektu koji je podloga za lokacijsku dozvolu. Rogoznica je jedna od najvažnijih ribarskih luka na Jadranu kojoj zbog dobre prometne povezanosti gravitira najviše ribarskih brodova. Izgradnjom luke ribarima će se osigurati privez brodova i iskrcaj ribe, odnosno odvijanje djelatnosti sukladno standardima EU. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja općine Rogoznica iz 2016. godine utvrđena je lokacija „Ribarske luka u uvali Peleš“ približne površine 0,4 ha na kopnenom dijelu i s površinom akvatorija od 2 ha.

„Također, želim naglasiti kako je predviđen Purifekacijski centar za koji smo dobili građevinsku dozvolu i prijavili se na natječaj koji omogućuje financiranje opreme, te čekamo novi natječaj kako bi isfinancirali infrastrukturu“ – kazao je župan Pauk.

„Naglasila bi aktivnosti županije i ministarstva poljoprivrede koji su sklopili ugovore za projekte vrijedne 310 milijuna kuna od čega je 220 milijuna isplaćeno. Što se tiče ribarske luke Rogoznica riječ je o strateškom projektu za Republiku Hrvatsku te nam sad slijedi izrada potrebne dokumentacije za realizaciju, a osigurali smo 130 milijuna za izradu šest ribarskih luka“ – kazala je ministrica Vučković.

Nakon radnog sastanka ministrica Marija Vučković je u pratnji župana i njegovih suradnika obišla Ribarsku luku Tribunj.