Ministar Pavić predstavnicima gradova i općina Šibensko-kninske županije uručio ugovore vrijedne preko 4,2 milijuna kuna

  Datum objave: 17.06.2020, 15:30h

Ministar Pavić predstavnicima gradova i općina Šibensko-kninske županije uručio ugovore vrijedne preko 4,2 milijuna kunaMinistar Pavić predstavnicima gradova i općina Šibensko-kninske županije uručio ugovore vrijedne preko 4,2 milijuna kunaMinistar Pavić predstavnicima gradova i općina Šibensko-kninske županije uručio ugovore vrijedne preko 4,2 milijuna kunaMinistar Pavić predstavnicima gradova i općina Šibensko-kninske županije uručio ugovore vrijedne preko 4,2 milijuna kunaMinistar Pavić predstavnicima gradova i općina Šibensko-kninske županije uručio ugovore vrijedne preko 4,2 milijuna kunaMinistar Pavić predstavnicima gradova i općina Šibensko-kninske županije uručio ugovore vrijedne preko 4,2 milijuna kunaMinistar Pavić predstavnicima gradova i općina Šibensko-kninske županije uručio ugovore vrijedne preko 4,2 milijuna kunaMinistar Pavić predstavnicima gradova i općina Šibensko-kninske županije uručio ugovore vrijedne preko 4,2 milijuna kuna

„Šibensko-kninska županija posredstvom Ministarstva ostvarila 1,75 milijardi kuna nacionalnih i europskih sredstava, od čega u mandatu aktualne vlade 1,65 milijardi kuna. Od tog iznosa, 1,2 milijarde kuna odnosi na projekte sa sjedištem u Šibeniku koji je najbolji pokazatelj kako europski fondovi mogu promijeniti vizuru grada. Najvidljiviji simbol te promjene svakako su šibenske tvrđave, ali i objekti poput ovog u kojem se nalazimo, palače Galbiani. Tu je još i čvorište Poljana, ali i brojni drugi projekti koji podižu kvalitetu života građana na ovom području.“, naglasio je ministar.

Župan Goran Pauk zahvalio je ministru i čestitao svim potpisnicima ugovora.

"Brojni projekti provedeni u našoj regiji, našim gradovima i općinama dokaz su da Šibensko-kninska županija zna kako povući  sredstva iz EU fondova i cijeni njihov učinak na sveukupni razvoj. Čvrsto vjerujem da će se ovako dobra suradnja lokala s nacionalnom razinom a posebice s MRRFEU još više učvrstiti u nadolazećem razdoblju i da ćemo imati još više događaja na kojima se potpisuju novi ugovori o financiranju projekata.", naglasio je župan Goran Pauk.

Danas dodijeljeni ugovori financirani nacionalnim i EU sredstvima podijeljeni su u tri kategorije.

Kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima dodijeljeno je ukupno 1,35 milijuna kuna; 100 tisuća kuna Općini Biskupija za rekonstrukciju nerazvrstane ceste, 100 tisuća kuna Gradu Kninu za uređenje nerazvrstanih cesta, 300 tisuća kuna Općini Ervenik za sanaciju i modernizaciju seoskih nerazvrstanih cesta u Erveniku, Mokrom polju, Radučiću, Pađenima i Otonu. Općini Kijevo za sanaciju krova na Domu kulture dodijeljeno je 450 tisuća kuna, a Općini Ružić za asfaltiranje nerazvrstanih cesta u demografski ugroženim dijelovima općine 400 tisuća kuna.

Kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice dodijeljeno je ukupno 2,12 milijuna kuna. Iznos od pola milijuna kuna dobio je Grad Skradin za uređenje nerazvrstanih cesta na području grada. Za sanaciju i modernizaciju nerazvrstanih cesta novac su dobile i općine Ervenik - 100 tisuća kuna, Unešić - 300 tisuća kuna, Kistanje - 120 tisuća kuna, Promina - 200 tisuća kuna i Civljane - 300 tisuća kuna. Gradu Knin za sanaciju krovišta centralne zgrade dječjeg vrtića Cvrčak u Kninu dodijeljeno je 70 tisuća kuna.

Kroz Program razvoja otoka dodijeljeno je ukupno 800 tisuća kuna, od čega 400 tisuća kuna Gradu Šibeniku za sanaciju krovišta ambulante na Kapriju, Općini Tisno 100 tisuća za uređenje obale istočna Gomilica u Tisnom te 300 tisuća kuna Općini Murter-Kornati za izgradnju dječjeg vrtića i jaslica u Murteru.

S Javnom ustanovom Razvojna agencija Šibensko-kninske županije potpisan je sporazum o financiranju rada otočnog koordinatora u 2020. godini.