Zaštita okoliša - Objave akata

 

Ispiši sadržaj

Izuzeće od prenamjene travnjaka ID ARKOD parcela 2504972, općina Unešić

Datum objave: srijeda, 09.08.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Podizanje višegodišnjih nasada OPG Beneta Ivan na području naselja Sonković

Datum objave: ponedjeljak, 17.07.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Podizanje trajnih nasada badema s izvedbom i opremanjem sustava za navodnjavanje, Grad Skradin

Datum objave: srijeda, 28.06.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređenje arheološkog parka "COLENTUM" na poluotoku Gradina, općina Murter-Kornati

Datum objave: srijeda, 07.06.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izuzeće od zabrane prenamjene travnjaka ID ARKOD parcela 3300508 i 3397251, grad Skradin

Datum objave: srijeda, 07.06.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izuzeće od zabrane prenamjene travnjaka dijela kat. čes. 3181/1 k.o. Skradin

Datum objave: petak, 26.05.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Proširenje brodogradilišta Betina

Datum objave: petak, 26.05.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Putovi masline i loze Morinjskog zaljeva

Datum objave: četvrtak, 18.05.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređenje Posjetiteljskog centra Kanal sv.Ante u sklopu projekta "Turistička valorizacija Kanala sv.Ante u Šibeniku - 2.faza"

Datum objave: utorak, 02.05.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređenje ugostiteljskog objekta - hostela (prenamjena škole), Bogatić Miljevački

Datum objave: utorak, 18.04.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći