Zaštita okoliša - Objave akata

 

Ispiši sadržaj

izgradnja stambene građevine na čest.zgr. 1221/1, k.o. Murter-Betina

Datum objave: ponedjeljak, 22.10.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine, k.o. Jezera

Datum objave: utorak, 09.10.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija stambene građevine - obiteljske kuće, k.o. Jezera

Datum objave: četvrtak, 27.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređene šetnice sv. Mihovila, k.o. Zaton-Raslina, grad Šibenik

Datum objave: petak, 21.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uklanjanje nanosa iz korita rijeke Cetine na dionicama u naselju Cetina, općina Civljane

Datum objave: ponedjeljak, 17.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja sanitarnog čvora za potrebe uređenja obiteljske plaže Luke, uređenje staza, platoa i stuba, te postavljanje spomeničkog obilježja, općina Murter-Kornati

Datum objave: ponedjeljak, 17.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine sa pomoćnom građevinom (natkriveni prostor za parking), k.o. Jezera

Datum objave: četvrtak, 13.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija postojećeg objekta društvene namjene "Stara škola" i izgradnja sportskih terena i sadržaja na otoku Žirju

Datum objave: srijeda, 12.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređenje pješačke staze Nečven - Mratovo - Nečven, općina Promina

Datum objave: srijeda, 12.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Postavljanje fotonaponskog sustava na nadstrešnicu, otok Žut

Datum objave: četvrtak, 06.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći