Zaštita okoliša - Objave akata

 

Ispiši sadržaj

Izgradnja pregrade sa zapornicama na rijeci Čikoli

Datum objave: petak, 20.01.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Prenamjena zemljišta ID ARKOD parcele - za ekološku sadnju smilja

Datum objave: ponedjeljak, 16.01.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Prenamjena zemljišta ID ARKOD parcele - za ekološku sadnju višegodišnjih nasada badema

Datum objave: ponedjeljak, 16.01.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija postojeće poslovne zgrade bivše vatrogasne službe i službe financija TLM-a u Ražinama

Datum objave: ponedjeljak, 02.01.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC 135 na području općine Biskupija

Datum objave: četvrtak, 22.12.2016   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste NC 307 na području općine Ervenik

Datum objave: utorak, 06.12.2016   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija postojećih nerazvrstanih cesta na području općine Unešić

Datum objave: utorak, 06.12.2016   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Čitluk - Mratovo - Bogatići Prominski (NC 93)

Datum objave: četvrtak, 24.11.2016   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izuzeće od zabrane prenamjene travnjaka, ID ARKOD parcele - 3317001, općina Bilice

Datum objave: srijeda, 14.09.2016   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Prenamjena zemljišta OPG Tomislav Ljubić, ID ARKOD parcele - 3012586, grad Šibenik

Datum objave: srijeda, 14.09.2016   Vrijedi do: Nije definirano Važeći