Zaštita okoliša - Objave akata

 

Ispiši sadržaj

Rekonstrukcija samostojeće stambene građevine dogradnjom i nadogradnjom, k.o. Murter-Betina

Datum objave: ponedjeljak, 10.12.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine, k.o. Murter-Betina

Datum objave: ponedjeljak, 10.12.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja samostojeće stambeno-poslovne građevine, k.o. Murter-Betina

Datum objave: ponedjeljak, 10.12.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine, k.o. Murter-Betina

Datum objave: utorak, 27.11.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija stambene građevine, k.o. Murter-Betina

Datum objave: utorak, 27.11.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene samostojeće građevine, k.o. Murter-Betina

Datum objave: četvrtak, 22.11.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambeno-gospodarskih građevina, k.o. Bratiškovci

Datum objave: utorak, 13.11.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambeno-poslovne građevine i formiranje nove katastarske čestice, k.o. Murter-Betina

Datum objave: utorak, 13.11.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređenje i opremanje kuhinje i sanacija zelenog krova restorana na Kninskoj tvrđavi, grad Knin

Datum objave: ponedjeljak, 12.11.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izuzeće od zabrane prenamjene zemljišta ID ARKOD parcela - 2203228 i 2203007, općina Promina

Datum objave: ponedjeljak, 12.11.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći