Zaštita okoliša - Objave akata

 

Ispiši sadržaj

izgradnja stambeno poslovne-građevine sa izgradnjom dviju pomoćnih građevina - bazena, k.o. Jezera

Datum objave: petak, 06.07.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambeno-poslovne građevine, k.o. Jezera

Datum objave: četvrtak, 05.07.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija zgrade E1- istraživačke postaje Martinska, k.o. Martinska, grad Šibenik

Datum objave: utorak, 26.06.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija i nadogradnja stambene zgrade, k.o. Tisno

Datum objave: četvrtak, 21.06.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine - višestruke kuće i pomoćne građevine, k.o. Murter-Betina

Datum objave: četvrtak, 21.06.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja samostojeće stambeno-poslovne građevine, k.o. Murter-Betina

Datum objave: četvrtak, 21.06.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine - obiteljske kuće, k.o. Jezera

Datum objave: ponedjeljak, 11.06.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojeće građevine, k.o. Murter-Betina

Datum objave: petak, 08.06.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja proizvodno-ugostiteljske građevine - pršutane sa kušaonicom, k.o. Pakovo selo

Datum objave: četvrtak, 07.06.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine , k.o. Jezera

Datum objave: petak, 01.06.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći