Zaštita okoliša - Objave akata

 

Ispiši sadržaj

Izgradnja stambene građevine - kuće za odmor sa dvije pomoćne građevine (bazeni), k.o. Jezera

Datum objave: srijeda, 01.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija - dogradnja i nadogradnja stambene zgrade, k.o. Murter-Betina

Datum objave: srijeda, 01.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređenje poučne staze u šumi Šubićevac, grad Šibenik

Datum objave: ponedjeljak, 30.07.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija ceste Skradin - Skorići, grad Skradin

Datum objave: petak, 27.07.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija stambene građevine - obiteljske kuće sa izgradnjom pomoćne građevine - bazena, k.o. Čista

Datum objave: petak, 27.07.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija zgrade poslovne namjene, k.o. Tisno, općina Tisno

Datum objave: ponedjeljak, 23.07.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uklanjanje postojeće građevine i izgradnja stambene samostojeće građevine, k.o. Jezera

Datum objave: četvrtak, 19.07.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

izgradnja samostojeće građevine s pomoćnom građevinom bazenom, k.o. Drinovci

Datum objave: utorak, 17.07.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Obnova i opremanje Centra za posjetitelje, Grad Drniš

Datum objave: ponedjeljak, 16.07.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

izgradnja stambene građevine - obiteljske kuće, k.o. Zaton-Raslina, Grad Šibenik

Datum objave: ponedjeljak, 16.07.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći