Zaštita okoliša - Objave akata

 

Ispiši sadržaj

Izgradnja samostojeće stambeno-poslovne građevine, k.o. Murter-Betina

Datum objave: četvrtak, 16.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređenje šetnice javne namjene Luna - Zamalin, općina Tribunj

Datum objave: četvrtak, 16.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija bivšeg Đačkog doma u hostel i caffe bar, k.o. Drniš

Datum objave: četvrtak, 16.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja novog prilaznog mosta u MHE Krčić, grad Knin

Datum objave: petak, 10.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija Doma kulture u Siveriću u Muzej rudarstva

Datum objave: petak, 10.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Košnja podvodnog raslinja (jezerskog bilja) ispred ulaznog uređaja na akumulaciji Brljan u GHE Miljacka

Datum objave: petak, 10.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Revitalizacija lokaliteta utvrde Gradina, k.o. Drniš

Datum objave: srijeda, 08.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja stambene građevine s pomoćnom građevinom - bazenom, k.o. Jezera

Datum objave: četvrtak, 02.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uzgoj badema i maslina, nositelj "Skradin at koncept" d.o.o.

Datum objave: četvrtak, 02.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređenje pet planinarskih staza na Dinari, ukupne duljine 21,3 km

Datum objave: četvrtak, 02.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći