Zaštita okoliša - Objave akata

 

Ispiši sadržaj

Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja postojeće građevine, k.o. Murter-Betina

Datum objave: srijeda, 17.04.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija stambene građevine, k.o. Tisno

Datum objave: srijeda, 17.04.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine na novoformiranoj kat. čestici, k.o. Murter-Betina 3

Datum objave: srijeda, 17.04.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine na novoformiranoj kat. čestici, k.o. Murter-Betina 2

Datum objave: srijeda, 17.04.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine na novoformiranoj kat. čestici, k.o. Murter-Betina 1

Datum objave: srijeda, 17.04.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine na novoj kat. čest. "parcela 1", k.o. Jezera

Datum objave: srijeda, 17.04.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređenje pristupne ceste do GHE Miljacka, općina Promina

Datum objave: srijeda, 10.04.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine - obiteljske kuće i pomoćne građevine - bazena, k.o. Murter-Betina

Datum objave: četvrtak, 04.04.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine - obiteljske kuće i pomoćne građevine - bazena, k.o. Murter-Betina

Datum objave: četvrtak, 04.04.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uklanjanje postojeće i izgradnja nove stambene građevine, k.o. Tisno

Datum objave: četvrtak, 04.04.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći