Zaštita okoliša - Objave akata

 

Ispiši sadržaj

Rekonstrukcija stambene građevine - obiteljske kuće, k.o. Jezera

Datum objave: četvrtak, 27.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređene šetnice sv. Mihovila, k.o. Zaton-Raslina, grad Šibenik

Datum objave: petak, 21.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uklanjanje nanosa iz korita rijeke Cetine na dionicama u naselju Cetina, općina Civljane

Datum objave: ponedjeljak, 17.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja sanitarnog čvora za potrebe uređenja obiteljske plaže Luke, uređenje staza, platoa i stuba, te postavljanje spomeničkog obilježja, općina Murter-Kornati

Datum objave: ponedjeljak, 17.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine sa pomoćnom građevinom (natkriveni prostor za parking), k.o. Jezera

Datum objave: četvrtak, 13.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija postojećeg objekta društvene namjene "Stara škola" i izgradnja sportskih terena i sadržaja na otoku Žirju

Datum objave: srijeda, 12.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređenje pješačke staze Nečven - Mratovo - Nečven, općina Promina

Datum objave: srijeda, 12.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Postavljanje fotonaponskog sustava na nadstrešnicu, otok Žut

Datum objave: četvrtak, 06.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Sanacija erodirane lijeve obale bujice Kotluše izvedbom AB zida obloženog lomljenim kamenom, općina Civljane

Datum objave: četvrtak, 23.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Sanacija postojeće pješačke staze na Velikom Kornatu, k.o. Kornati

Datum objave: ponedjeljak, 20.08.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći