Zaštita okoliša - Objave akata

 

Ispiši sadržaj

Rekonstrukcija i dogradnja stambene građevine te pomoćne građevine, k.o. Bogatić Prominski

Datum objave: utorak, 30.10.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja dijela dvojne stambene građevine na kat.čest. 12722/7, k.o. Murter-Betina

Datum objave: ponedjeljak, 22.10.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja dijela dvojne stambene građevine na kat.čest. 12722/1, k.o. Murter-Betina

Datum objave: ponedjeljak, 22.10.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

izgradnja stambene građevine na čest.zgr. 1221/2, k.o. Murter-Betina

Datum objave: ponedjeljak, 22.10.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

izgradnja stambene građevine na čest.zgr. 1221/1, k.o. Murter-Betina

Datum objave: ponedjeljak, 22.10.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine, k.o. Jezera

Datum objave: utorak, 09.10.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Rekonstrukcija stambene građevine - obiteljske kuće, k.o. Jezera

Datum objave: četvrtak, 27.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređene šetnice sv. Mihovila, k.o. Zaton-Raslina, grad Šibenik

Datum objave: petak, 21.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uklanjanje nanosa iz korita rijeke Cetine na dionicama u naselju Cetina, općina Civljane

Datum objave: ponedjeljak, 17.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja sanitarnog čvora za potrebe uređenja obiteljske plaže Luke, uređenje staza, platoa i stuba, te postavljanje spomeničkog obilježja, općina Murter-Kornati

Datum objave: ponedjeljak, 17.09.2018   Vrijedi do: Nije definirano Važeći