Ured župana

 

Ispiši sadržaj

v.d. pročelnica:Senka Bilać, dipl.oec.
Sjedište ureda:Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel:022 / 460-711
Fax:022 / 460-750
E-mail:senka.bilac@skz.hr
  
  
Denis Samohod, univ.spec.oec.
Savjetnik za informatiku
022 / 460-710
Goran Jakovljević , dipl.iur.
Viši savjetnik za radne odnose
022 / 460-709
Dragica Odak
Referentica za protokol i radne odnose
022 / 460-712
Fax:022 / 460 -764
Sandra Friganović
Referentica u pisarnici
022 / 460-714
Mirjana Mikulandra
Referentica u pisarnici
022 / 460-713
Boris Ivanović
Referent za pismohranu
022 / 217 - 036
Odsjek za pravne poslove i javnu nabavu