Ured župana

 

Ispiši sadržaj

v.d. pročelnica:Senka Bilać, dipl.oec.
Sjedište ureda:Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel:022 / 460-701
Fax:022 / 460-750
E-mail:senka.bilac@skz.hr
Goran Jakovljević , dipl.iur.
Viši savjetnik za radne odnose
022 / 460-709
Denis Samohod, univ.spec.oec.
Viši savjetnik za informatiku
022 / 460-710
Antonia Storić Šprljan, mag.pol.
Viša stručna suradnica za protokol i odnose s javnošću
022 / 460-711
Dragica Paić Majdić
Referentica za protokol i radne odnose
022 / 460-712
Sandra Friganović
Referentica u pisarnici
022 / 460-714
Mirjana Mikulandra
Referentica u pisarnici
022 / 460-713
Dane Pavić
Voditelj poslova namještenika i voznog parka 

022 / 460-718 

Boris Ivanović
Referent za pismohranu
022 / 217-036
Odsjek za pravne poslove i javnu nabavu022 / 460-719