Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

Ispiši sadržaj

Pročelnica:Dr. sc. Sanja Slavica Matešić, dipl. ing. kem. teh
Sjedište ureda:Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel:022 / 460-748
Fax:022 / 460-754
E-mail:okolis.komunalno@skz.hr

Tanja Gusic Dobra, dipl. ing. kem. teh.
Viša savjetnica za zaštitu okoliša

022 / 460-747

Ana Slamić, dipl.iur.
Viša savjetnica za komunalne poslove

022 / 460-746

Monika Kolak Jareb, mag. ing. kem. ing.
Viša stručna suradnica za prostorno planiranje i zaštitu prirode 

022 / 460-745

Istra Beric
Referentica za zaštitu okoliša

022 / 460-748