Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

Ispiši sadržaj

Pročelnica:Sanja Kumanović Stipaničev, dipl.politolog 
Sjedište ureda:Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel:022 / 460-707
Fax:022 / 460-756
E-mail:prosvjeta@skz.hr
Vinko Bulat, mag.prim.educ.
Viši savjetnik za školstvo
022 / 460-729
Marijo Huljev, mag.hist.
Viši savjetnik za školstvo 
022 / 244-211 
Darjana ​Belamarić Stojanović, dipl.defektolog
Viši savjetnica za predškolski odgoj i obrazovanje
022 / 244-620
mr.sc. Zlatka Kundid, prof.
Viša savjetnica za kulturu, sport i mlade
022 / 460-732
Krasnodar Petrović
Referent za decentralizirane funkcije u školstvu
022 / 460-730
Vesna Burnać
Referent za administrativne poslove
022 / 460-707