Upravni odjel za gospodarstvo - Zahtjevi i akti

 

Ispiši sadržaj

 

1.)Zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi prijevoza za vlastite potrebe (19kb)
2.)1. Zahtjev za pružanje usluga u domaćinstvu (54kb)
3.)2. Zahtjev za odjavu pružanja usluga u domaćinstvu (45kb)
4.)3. Zahtjev za nastavak pružanja usluga u domaćinstvu (53kb)
5.)4. Zahtjev za djelomičnu odjavu pružanja usluga u domaćinstvu (47kb)
6.)5. Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u (59kb)
7.)6. Zahtjev za izdavanje trajnog rješenja za usluge u domaćinstvu (45kb)
8.)7. Zahtjev za kategorizaciju apartmana (obrtnici trgovačka društva) (52kb)
9.)8. Zahtjev za prenoćište hostel odmaralište (obrtnici trgovačka društva) (51kb)
10.)9. Zahtjev za pansion (48kb)
11.)10. Zahtjev za nastavak kategorizacije apartmana (obrtnici trgovačka društva) (51kb)
12.)11. Zahtjev za odjavu smještajnog objekta (47kb)
13.)12. Zahtjev za minimalne uvjete obrt (56kb)
14.)13. Zahtjev za nastavak minimalnih uvjeta obrt (51kb)
15.)14. Zahtjev za minimalne uvjete trgovačko društvo (61kb)
16.)15. Zahtjev za nastavak minimalnih uvjeta trgovačko društvo (52kb)
17.)16. Zahtjev za minimalne uvjete štekata (obrtnici trgovačka društva) (49kb)
18.)17. Zahtjev za nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti na otvorenom - štekat (49kb)
19.)18. Zahtjev za odjavu ugostiteljskog objekta (45kb)
20.)19. Zahtjev za razvrstavanje plovnih objekata (45kb)
21.)20. Zahtjev za odjavu plovnih objekata (45kb)
22.)21. Zahtjev za turističke vodiče (51kb)
23.)1. PRIJAVA ZA UPIS U OBRTNI REGISTAR (106kb)
24.)1a. Dokumenti za upis u obrtni registar (36kb)
25.)1b. Dokumenti za upis promjena u obrtnom registru (33kb)
26.)1c. Dokumenti za upis zajedničkog obrta (37kb)
27.)1d. Dokumenti za upis promjene zajedničkog obrta (34kb)
28.)1e. Dokumenti za odjavu obrta (32kb)
29.)2. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR (102kb)
30.)2a. Dokumenti za pristupanje - istupanje ortaka (33kb)
31.)3. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR (252kb)
32.)3a. Dokumenti za upis izdvojenog pogona (36kb)
33.)3b. Dokumenti za upis promjena izdvojenog pogona (36kb)
34.)3c. Dokumenti za upis prestanka izdvojenog pogona (32kb)
35.)4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EU POTVRDE (58kb)
36.)5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA IZ OBRTNOG REGISTRA (46kb)
37.)6. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVATKA IZ OBRTNOG REGISTRA (46kb)
38.)1. Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja (57kb)
39.)2. Zahtjev za upis u evidenciju pravnih osoba koje obavljaju obrtničku djelatnost (72kb)
40.)3. Zahtjev za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta - za obavljanje trgovačke djelatnosti (61kb)
41.)3a. Zahtjev za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta - trgovački obrt i izdavanje rješenja (66kb)
42.)4. Zahtjev za izdavanje preslike rješenja iz obrtnog registra (42kb)
43.)5. Zahtjev za izdavanje uvjerenja iz obrtnog registra (45kb)
44.)6. Zahtjev za izdavanje licencije za prijevoz putnika, prijevoz tereta (63kb)
45.)7. Zahtjev za odjavu rješenja o licenciji za prijevoz putnika, prijevoz tereta (43kb)
46.)8. Zahtjev za prijavu vozila u licencijiu (49kb)
47.)9. Zahtjev za odjavu vozila iz licencijie (43kb)
48.)10. Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti za osobe s invaliditetom (44kb)
49.)10a. Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti za udruge (36kb)
50.)11. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta - poljoprivredni proizvodi (67kb)
51.)12. Prijava za upis ili promjenu u upisniku božićnih drvaca BD-1 (68kb)
52.)13. Evidencija o božićnim drvcima- BD-2 (80kb)
  Preuzmite sve dokumente