Upravna tijela Šibensko - kninske županije

 

Ispiši sadržaj

Upravna tijela ustanovljena Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Šibensko-kninske županije su upravni odjeli, službe i zavodi koji obavljaju pravne, stručne i ostale poslove za županiju kao jedinicu područne (regionalne) samouprave, sukladno zakonu, Statutu županije. Upravna tijela su samostalna u obavljanju poslova iz svog djelokruga i povjerenih im zadaća. Upravna tijela odgovorna su za stručnu utemeljenost podnesenih prijedloga i provedenoh radnji, te pravodobno i kvalitetno izvršenje poslova iz svog djelokruga Skupštini, Poglavarstvu i županu.

Ured župana

Stručna služba Skupštine i župana - Tajništvo

Upravni odjel za proračun i financije

Upravni odjel za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Upravni odjel za gospodarstvo

Upravni odjel za pomorstvo, promet i otočni razvoj

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Upravni odjel za opću upravu

Upravni odjel za imovinsko-pravne i zajedničke poslove

Služba za unutarnju reviziju