Stručna služba tajništva

 

Ispiši sadržaj

Tajnik:Ante Alfirev, dipl. iur.             
Sjedište ureda:Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel:022 / 460-719
Fax:022 / 460-753
E-mail:tajnistvo@skz.hr
Katarina Gatara, struč.spec.admin.publ.
Savjetnica za  pravno-normativne poslove i procjenu nekretnina
 022 / 460-721
Anita Škugor
Referent za pripremu sjednica
 022 / 460-720