Stručna služba Skupštine i župana - Tajništvo

 

Ispiši sadržaj

Tajnik:Ante Alfirev, dipl.iur.             
Sjedište ureda:Trg Pavla Šubića I. br. 2
Tel:022 / 460-719
Fax:022 / 460-753
E-mail:tajnistvo@skz.hr
Katarina Gatara, struč.spec.admin.publ.
Viša savjetnica za pravno-normativne poslove
 022 / 460-721
Anita Škugor
Referentica za pripremu sjednica
 022 / 460-720