Razvojna strategija Šibensko-kninske županije 2011. – 2013.

 

Ispiši sadržaj

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) određuje županijsku razvojnu strategiju kao dokument jedinice područne samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti njezina razvoja, a donosi ga Županijska skupština u skladu s načelom partnerstva i suradnje. Sadržaj županijske razvojne strategije, metodologija njezine izrade i način vrednovanja utvrđeni su Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija (NN 53/10).

 

1.)Stručne radne grupe za izradu Županijske razvojne strategije 2011. -2013. (54kb)
2.)Obrazac za prijavu prijedloga projekta (190kb)
3.)Akcijski plan provedbe Razvojne strategije Šibensko-kninske županije 2011.-2013. (116kb)
4.)Razvojna strategija Šibensko-kninske županije 2011. – 2013. (1547kb)
  Preuzmite sve dokumente