Razvojna strategija Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020.

 

Ispiši sadržaj

 

1.)Izvješće o provedenom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Razvojne strategije ŠKŽ (391kb)
2.)Strateška studija utjecaja nacrta prijedloga županijske razvojne strategije Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020.g. na okoliš (16898kb)
3.)Netehnički sažetak - Strateška studija utjecaja nacrta prijedloga županijske razvojne strategije Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020.g. na okoliš (2557kb)
4.)Netehnički sažetak - Nacrt Strateške studija utjecaja nacrta prijedloga Razvojne strategije Šibensko-kninske županije na okoliš (1601kb)
5.)Nacrt Strateške studija utjecaja nacrta prijedloga Razvojne strategije Šibensko-kninske županije na okoliš (15710kb)
6.)Nacrt Razvojne strategije Šibensko-kninske županije (4794kb)
7.)Obavijest o javnoj raspravi Strateške studije utjecaja nacrta prijedloga Razvojne strategije Šibensko-kninske županije na okoliš i nacrta prijedloga Razvojne strategije Šibensko-kninske županije (430kb)
8.)Odluka o upućivanju Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš Razvojne strategije Šibensko-kninske županije i Razvojne strategije Šibensko-kninske županije na javnu raspravu (544kb)
9.)Odluka o sadržaju Strateške studije Razvojne strategije Šibensko-kninske županije (385kb)
10.)Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju Razvojne strategije Šibensko-kninske županije na okoliš (1760kb)
11.)Prilog I i II Odluke o započinjanju postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš (117kb)
12.)Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Razvojne strategije Šibensko-kninske županije (116kb)
  Preuzmite sve dokumente