Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene i pomoćnu građevinu, k.o. Rogoznica

Datum objave: petak, 16.08.2019   Vrijedi do: nedjelja, 25.08.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Prvić

Datum objave: petak, 16.08.2019   Vrijedi do: petak, 30.08.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Rogoznica

Datum objave: subota, 10.08.2019   Vrijedi do: nedjelja, 18.08.2019 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja obale i obalne prometnice na pomorskom dobru infrastrukturne namjene, k.o. Rogoznica

Datum objave: subota, 10.08.2019   Vrijedi do: nedjelja, 18.08.2019 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukciju „Atlagića“ mosta, k.o. Knin i k.o. Vrbnik

Datum objave: petak, 09.08.2019   Vrijedi do: ponedjeljak, 19.08.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, te pomoćne namjene – bazen i bazenske tehnike, k.o. Sevid

Datum objave: srijeda, 07.08.2019   Vrijedi do: nedjelja, 18.08.2019 Završen

Građevinska dozvola - Infrastrukturne namjene, 1. skupine - rekonstrukcija dijela državne ceste D8 kroz Grad Vodice, k.o. Vodice

Datum objave: četvrtak, 01.08.2019   Vrijedi do: utorak, 10.09.2019 Važeći

Uređenje zelene površine sa sanitarijama i pješačko-kolne staze/prilaz, k.o. Oklaj

Datum objave: srijeda, 13.02.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Izgradnja stambene građevine - obiteljske kuće, k.o. Murter-Betina

Datum objave: četvrtak, 24.01.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći