Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambeno-poslovne namjene, k.o. Murter Betina

Datum objave: petak, 15.02.2019   Vrijedi do: ponedjeljak, 25.02.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine - kanalizacijski sustav otoka Prvića

Datum objave: petak, 15.02.2019   Vrijedi do: utorak, 26.02.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene građevine, k.o. Vodice

Datum objave: srijeda, 13.02.2019   Vrijedi do: srijeda, 27.02.2019 Važeći

Uređenje zelene površine sa sanitarijama i pješačko-kolne staze/prilaz, k.o. Oklaj

Datum objave: srijeda, 13.02.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija i dogradnja proizvodnog pogona TOF-a u Drnišu, k.o. Drniš

Datum objave: utorak, 12.02.2019   Vrijedi do: utorak, 26.02.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja nerazvrstane prometnice u gradu Vodicama, k.o. Vodice

Datum objave: ponedjeljak, 11.02.2019   Vrijedi do: srijeda, 27.02.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja trafo stanice 10(20)/0,4 kV „Roški Slap“ s priključnim 10(20) kV nadzemnim vodom, k.o. Bogatić Miljevački

Datum objave: petak, 08.02.2019   Vrijedi do: petak, 22.02.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građevina: sunčana elektrana, koja se planira izgraditi, k.o. Suknovci te priključni kabel do trafostanice Oklaj

Datum objave: četvrtak, 07.02.2019   Vrijedi do: petak, 22.02.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene i pomoćnu građevinu, k.o. Rogoznica

Datum objave: srijeda, 06.02.2019   Vrijedi do: četvrtak, 14.02.2019 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu, k.o. Lukar

Datum objave: utorak, 05.02.2019   Vrijedi do: srijeda, 20.02.2019 Važeći