Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, raskrižje državne ceste DC8 i spojne ceste do spomenika Gospi od Loreta k.o. Primošten

Datum objave: četvrtak, 27.02.2020   Vrijedi do: petak, 06.03.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje prometnog sustava, raskrižje državne ceste DC8 i spojne ceste do spomenika Gospi od Loreta k.o. Primošten

Datum objave: četvrtak, 27.02.2020   Vrijedi do: petak, 06.03.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Uklanjanje postojeće i građenje nove građevine stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: utorak, 25.02.2020   Vrijedi do: petak, 20.03.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene s bazenom, k.o. Primošten

Datum objave: utorak, 25.02.2020   Vrijedi do: četvrtak, 05.03.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevina stambene namjene - dvije stambene jedinice, te pomoćna namjene - bazen, k.o. Pirovac

Datum objave: ponedjeljak, 24.02.2020   Vrijedi do: utorak, 03.03.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene i rekonstrukcija građevine pomoćne namjene, k.o. Tisno

Datum objave: ponedjeljak, 24.02.2020   Vrijedi do: ponedjeljak, 02.03.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava, fotonaponska elektrana „Pliskovo“, k.o. Biskupija

Datum objave: petak, 21.02.2020   Vrijedi do: ponedjeljak, 02.03.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu javne i društvene namjene, k.o. Puljane

Datum objave: petak, 21.02.2020   Vrijedi do: ponedjeljak, 09.03.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene i i pomoćne zgrade, k.o. Matase

Datum objave: petak, 21.02.2020   Vrijedi do: ponedjeljak, 09.03.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, te pomoćne građevine- bazen, k.o. Primošten

Datum objave: četvrtak, 20.02.2020   Vrijedi do: petak, 28.02.2020 Završen