Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja građevine „Dom za stare i nemoćne u Širokama“, k.o. Primošten

Datum objave: petak, 17.11.2017   Vrijedi do: srijeda, 29.11.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija stambene zgrade, k.o. Vodice

Datum objave: srijeda, 15.11.2017   Vrijedi do: srijeda, 29.11.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija stambene zagrade, k.o. Primošten

Datum objave: utorak, 14.11.2017   Vrijedi do: srijeda, 29.11.2017 Važeći

Lokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Rekonstrukcija dijela državne ceste D8 kroz Vodice, infrastrukturne namjene

Datum objave: četvrtak, 09.11.2017   Vrijedi do: petak, 15.12.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Rogoznica

Datum objave: četvrtak, 09.11.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 20.11.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambeno-poslovne namjene, k.o. Rogoznica

Datum objave: srijeda, 08.11.2017   Vrijedi do: srijeda, 29.11.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja kanalizacijskog sustava otoka Prvića, k.o. Prvić

Datum objave: petak, 03.11.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 13.11.2017 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambeno gospodarskog sklopa – poljoprivrednog gospodarstva, k.o. Primošten

Datum objave: petak, 03.11.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 13.11.2017 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: četvrtak, 02.11.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 20.11.2017 Važeći

Lokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: kanalizacijski sustav Vodice – Tribunj – Srima – Crpna stanica Vodice 5 i Račice s kanalima pripadajućeg slivnog područja, k.o. Vodice

Datum objave: četvrtak, 19.10.2017   Vrijedi do: petak, 17.11.2017 Završen