Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (dogradnja) stambene namjene, k.o. Sevid

Datum objave: petak, 22.09.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 09.10.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene građevine, k.o. Jezera

Datum objave: srijeda, 20.09.2017   Vrijedi do: četvrtak, 28.09.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Primošten

Datum objave: utorak, 19.09.2017   Vrijedi do: srijeda, 27.09.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj-Srima - Fekalna kanalizacija naselja Vodice 2, građevina infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnja otpadnih voda

Datum objave: četvrtak, 14.09.2017   Vrijedi do: petak, 22.09.2017 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj-Srima - Fekalna kanalizacija naselja Vodice 2, građevina infrastrukturne namjene

Datum objave: četvrtak, 14.09.2017   Vrijedi do: petak, 22.09.2017 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija stambene građevine, k.o. Rogoznica

Datum objave: srijeda, 13.09.2017   Vrijedi do: petak, 29.09.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene i pomoćne građevine

Datum objave: srijeda, 13.09.2017   Vrijedi do: četvrtak, 21.09.2017 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Infrastrukturne namjene, energetskog sustava - TS 10 (20)/0,4 kV "SIRKOVINA" sa priključnim 10(20) kV vodom

Datum objave: srijeda, 13.09.2017   Vrijedi do: petak, 29.09.2017 Važeći

Zaključak o privremenom zastupniku - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene i pomoćne zgrade, k.o. Ivoševci

Datum objave: petak, 08.09.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 18.09.2017 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Formiranje građevne čestice i rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. Sevid

Datum objave: četvrtak, 07.09.2017   Vrijedi do: nedjelja, 17.09.2017 Završen