Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na katastarskoj čestici broj: 2935/1 k.o. Vodice

Datum objave: četvrtak, 19.07.2018   Vrijedi do: subota, 28.07.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, građenje pomoćne građevine – bazen, k.o. Rogoznica

Datum objave: utorak, 17.07.2018   Vrijedi do: četvrtak, 26.07.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Uklanjanje postojećeg mosta i izgradnja novog na pruzi M604 Oštarije-Knin-Split, k.o. Knin

Datum objave: ponedjeljak, 16.07.2018   Vrijedi do: utorak, 24.07.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija dijela postojeće ceste D 59 u Đevrskama odvojak za Roški slap, Općina Kistanje

Datum objave: ponedjeljak, 16.07.2018   Vrijedi do: utorak, 24.07.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnju prometnice-ulice „Dubravka Horvatića“ te fekalne i oborinske odvodnje u Kninu

Datum objave: ponedjeljak, 16.07.2018   Vrijedi do: utorak, 24.07.2018 Važeći

Izmjena i/ili dopuna lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Gospodarske namjene, djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - Uzgajalište tuna kod otočića Balabra k.o. Murter-Kornati

Datum objave: petak, 13.07.2018   Vrijedi do: ponedjeljak, 13.08.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija dijela lokalne ceste LC65026, dionica LC65038 PAMUČARI - ŽC6074 BRATIŠKOVCI, k.o. Velika Glava

Datum objave: četvrtak, 12.07.2018   Vrijedi do: srijeda, 01.08.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene - 2. skupine, k.o. Tisno

Datum objave: četvrtak, 12.07.2018   Vrijedi do: petak, 20.07.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, pomoćne građevine, i formiranje građevine čestice, k.o. Sevid

Datum objave: ponedjeljak, 09.07.2018   Vrijedi do: srijeda, 18.07.2018 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene , k.o. Vodice

Datum objave: ponedjeljak, 09.07.2018   Vrijedi do: utorak, 17.07.2018 Završen