Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje stambeno-poslovne građevine k.o. Tisno

Datum objave: petak, 22.06.2018   Vrijedi do: subota, 30.06.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene izgrađenu na katastarskoj čestici broj: 3653/2 k.o. Bilice

Datum objave: četvrtak, 21.06.2018   Vrijedi do: petak, 29.06.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, stambeno pomoćne namjene – bazen i sabirna jama, k.o. Sevid

Datum objave: četvrtak, 21.06.2018   Vrijedi do: utorak, 03.07.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje zamjenske građevine stambene namjene, k.o. Rogoznica

Datum objave: četvrtak, 21.06.2018   Vrijedi do: utorak, 03.07.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene izgrađenu na katastarskim česticama broj: 1138/1,1140/1,1164/2, k.o. Tribunj

Datum objave: srijeda, 20.06.2018   Vrijedi do: četvrtak, 28.06.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Bilice

Datum objave: srijeda, 20.06.2018   Vrijedi do: četvrtak, 28.06.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: utorak, 19.06.2018   Vrijedi do: petak, 06.07.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: ponedjeljak, 18.06.2018   Vrijedi do: petak, 06.07.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, k.o. Rogoznica

Datum objave: srijeda, 13.06.2018   Vrijedi do: subota, 23.06.2018 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene, građenje pomoćne građevine - ljetna kuhinja, k.o. Sevid

Datum objave: srijeda, 13.06.2018   Vrijedi do: subota, 23.06.2018 Završen