Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Jezera

Datum objave: petak, 17.01.2020   Vrijedi do: petak, 24.01.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene građevine, k.o. Knin

Datum objave: srijeda, 15.01.2020   Vrijedi do: srijeda, 22.01.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, k.o. Srima

Datum objave: petak, 10.01.2020   Vrijedi do: utorak, 21.01.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: petak, 10.01.2020   Vrijedi do: utorak, 21.01.2020 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene s bazenom, k.o. Vodice

Datum objave: četvrtak, 09.01.2020   Vrijedi do: subota, 18.01.2020 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Tribunj

Datum objave: utorak, 07.01.2020   Vrijedi do: srijeda, 15.01.2020 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene građevine, 2.b skupine, k.o. Ramljane

Datum objave: petak, 03.01.2020   Vrijedi do: ponedjeljak, 13.01.2020 Završen

Građevinska dozvola - Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - odmorište "Kosirina" na državnoj cesti DC121, k.o. Murter–Betina

Datum objave: petak, 13.12.2019   Vrijedi do: ponedjeljak, 13.01.2020 Završen

Ugradnja opreme infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, k.o. Jezera

Datum objave: petak, 27.09.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Uređenje zelene površine sa sanitarijama i pješačko-kolne staze/prilaz, k.o. Oklaj

Datum objave: srijeda, 13.02.2019   Vrijedi do: Nije definirano Važeći