Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, k.o. Rogoznica

Datum objave: petak, 08.12.2017   Vrijedi do: petak, 22.12.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Rogoznica- Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Rogoznica"

Datum objave: utorak, 05.12.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 18.12.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. Rogoznica Sapina Doca

Datum objave: utorak, 05.12.2017   Vrijedi do: četvrtak, 14.12.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija dijela lokalne ceste LC 65011, k.o. Kninsko Polje

Datum objave: četvrtak, 30.11.2017   Vrijedi do: četvrtak, 07.12.2017 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: srijeda, 22.11.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 11.12.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene - sa 1 stambenom jedinicom, k.o. Srima

Datum objave: utorak, 21.11.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 18.12.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti - prodavaonica športskih artikala, k.o. Vodice

Datum objave: utorak, 21.11.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 11.12.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: ponedjeljak, 20.11.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 11.12.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: ponedjeljak, 20.11.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 11.12.2017 Važeći

Lokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Rekonstrukcija dijela državne ceste D8 kroz Vodice, infrastrukturne namjene

Datum objave: četvrtak, 09.11.2017   Vrijedi do: petak, 15.12.2017 Važeći