Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija stambene zgrade, k.o. Prvić (Prvić Šepurina)

Datum objave: utorak, 25.04.2017   Vrijedi do: srijeda, 10.05.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Polaganje SN kabelskog voda KB 10(20) kV TS 30/15/10I6.3 kV Lozovac — TS 10(20)I0.4 kV PUO Krka

Datum objave: utorak, 25.04.2017   Vrijedi do: srijeda, 10.05.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izmjena i dopuna građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja paviljona C sa pratećim sadržajima, Vodice

Datum objave: ponedjeljak, 24.04.2017   Vrijedi do: petak, 05.05.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, formiranje građevne čestice građevine, k.č.. 5266/1, k.o. Sevid

Datum objave: ponedjeljak, 24.04.2017   Vrijedi do: petak, 05.05.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, formiranje građevne čestice, k.č. 5266/5 k.o. Sevid

Datum objave: ponedjeljak, 24.04.2017   Vrijedi do: petak, 05.05.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene građevine, Vodice

Datum objave: četvrtak, 20.04.2017   Vrijedi do: petak, 05.05.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Stambena građevina na k.č. 656/2 k.o. Velika Glava

Datum objave: utorak, 11.04.2017   Vrijedi do: petak, 05.05.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Stambena građevina na k.č. 803/156, k.o. Primošten

Datum objave: utorak, 11.04.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 08.05.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Kanalizacijski sustav Vodice – Tribunj – Srima – Crpna stanica Vodice 5 i Račice s kanalima pripadajućeg slivnog područja

Datum objave: utorak, 11.04.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 08.05.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Stambena građevinu na k.č. 3445/4 k.o. Srima

Datum objave: utorak, 11.04.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 08.05.2017 Važeći