Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Murter Betina

Datum objave: utorak, 15.10.2019   Vrijedi do: petak, 25.10.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambeno poslovnu i pomoćnu građevinu, k.o. Knin

Datum objave: ponedjeljak, 14.10.2019   Vrijedi do: ponedjeljak, 21.10.2019 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: petak, 11.10.2019   Vrijedi do: ponedjeljak, 28.10.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: petak, 11.10.2019   Vrijedi do: utorak, 29.10.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, te pomoćne namjene – bazen, k.o. Rogoznica

Datum objave: petak, 11.10.2019   Vrijedi do: utorak, 22.10.2019 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, te pomoćne namjene – bazen, k.o. Rogoznica

Datum objave: petak, 11.10.2019   Vrijedi do: utorak, 22.10.2019 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine namjenjena gospodarenju otpadom - reciklažno dvorište Hripe, k.o. Murter – Betina

Datum objave: četvrtak, 10.10.2019   Vrijedi do: subota, 19.10.2019 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine mješovite namjene (stambeno poslovna) - skladišni prostor za nautičku opremu i dvije stambene jedinice, k.o. Murter-Betina

Datum objave: srijeda, 09.10.2019   Vrijedi do: petak, 18.10.2019 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: petak, 04.10.2019   Vrijedi do: ponedjeljak, 28.10.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine vodnogospodarskog sustava cjevovod kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje, k.o. Srima, Prvić, Zlarin, Žirje

Datum objave: petak, 04.10.2019   Vrijedi do: ponedjeljak, 21.10.2019 Završen