Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu, k.o. Čitluk

Datum objave: srijeda, 12.12.2018   Vrijedi do: četvrtak, 03.01.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja nogostupa na dijelu županijske ceste ŽC6095 kroz naselje Gradac, k.o. Gradac

Datum objave: srijeda, 12.12.2018   Vrijedi do: ponedjeljak, 31.12.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, Murter-Betina

Datum objave: srijeda, 12.12.2018   Vrijedi do: petak, 21.12.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene građevine, k.o. Primošten

Datum objave: ponedjeljak, 10.12.2018   Vrijedi do: petak, 21.12.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje stmbene građevine, k.o. Tisno

Datum objave: ponedjeljak, 10.12.2018   Vrijedi do: srijeda, 19.12.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Trafostanice TS10(20)/0, 42 kV „Krka 1“ sa priključnim vodom10(20) kV i niskonaponskom mrežom 0,42 kV, k.o. Kistanje

Datum objave: četvrtak, 06.12.2018   Vrijedi do: petak, 14.12.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene građevine s pomoćnom građevinom, k.o. Vodice

Datum objave: srijeda, 05.12.2018   Vrijedi do: ponedjeljak, 17.12.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje energetskog sustava prijenosa električne energije - Kabelski vod 10(20) kV TS "Kopača 2" - TS "Jadran", k.o. Rogoznica

Datum objave: srijeda, 05.12.2018   Vrijedi do: četvrtak, 13.12.2018 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine, k.o. Kistanje

Datum objave: srijeda, 05.12.2018   Vrijedi do: četvrtak, 13.12.2018 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice, odnosno zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine, k.o. Ivoševci

Datum objave: srijeda, 05.12.2018   Vrijedi do: četvrtak, 13.12.2018 Završen