Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene - sa 2. stambene jedinice, k.o. Vodice

Datum objave: četvrtak, 19.04.2018   Vrijedi do: srijeda, 02.05.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene građevine, k.o. Vodice

Datum objave: srijeda, 18.04.2018   Vrijedi do: petak, 27.04.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu, k.o. Puljane

Datum objave: srijeda, 18.04.2018   Vrijedi do: četvrtak, 03.05.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu, k.o. Puljane

Datum objave: srijeda, 18.04.2018   Vrijedi do: četvrtak, 03.05.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja signalno sigurnosni (SS) uređaja kolodvora Kosovo na pruzi M604 Oštarije-Knin-Split, Općina Biskupija

Datum objave: srijeda, 18.04.2018   Vrijedi do: četvrtak, 26.04.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine koje su izgrađene na k.č.br. 806,811,3866,*76/1,*76/2 k.o. Matase

Datum objave: utorak, 17.04.2018   Vrijedi do: srijeda, 02.05.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova - dječji vrtić, k.o. Pirovac

Datum objave: utorak, 17.04.2018   Vrijedi do: utorak, 24.04.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija postojećeg objekta (staro kino), k.o. Drniš

Datum objave: ponedjeljak, 16.04.2018   Vrijedi do: petak, 27.04.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene - sa 2. stambene jedinice, k.o. Vodice

Datum objave: ponedjeljak, 16.04.2018   Vrijedi do: srijeda, 09.05.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Uklanjanje građevine stambene namjene, građenje građevine stambene namjene - zamjenska građevina, k.o. Rogoznica

Datum objave: četvrtak, 12.04.2018   Vrijedi do: petak, 04.05.2018 Važeći