Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: utorak, 20.02.2018   Vrijedi do: srijeda, 28.02.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, k.o. Vodice

Datum objave: petak, 16.02.2018   Vrijedi do: ponedjeljak, 26.02.2018 Važeći

Građevinska dozvola - Izgradnja građevine, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Pirovac - Tisno - Jezera - Odvodnja i vodoopskrba naselja Jezera

Datum objave: četvrtak, 15.02.2018   Vrijedi do: ponedjeljak, 12.03.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, k.o. Sevid

Datum objave: utorak, 13.02.2018   Vrijedi do: ponedjeljak, 05.03.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja stambene građevine, k.o. Jezera

Datum objave: ponedjeljak, 12.02.2018   Vrijedi do: ponedjeljak, 26.02.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - Građevina stambene namjene, k.o. Vodice

Datum objave: ponedjeljak, 12.02.2018   Vrijedi do: srijeda, 28.02.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene, k.o. Rogoznica

Datum objave: ponedjeljak, 12.02.2018   Vrijedi do: utorak, 20.02.2018 Završen

Lokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Gospodarske namjene, djelatnosti akvakulture, marikulture i uzgajališta - uzgajalište ribe i školjkaša, kod otoka Lokruma (Tribunj)

Datum objave: ponedjeljak, 12.02.2018   Vrijedi do: srijeda, 14.03.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (nadogradnja) stambene namjene, k.o. Rogoznica

Datum objave: petak, 09.02.2018   Vrijedi do: petak, 09.03.2018 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine stambene namjene, k.o. Srima

Datum objave: četvrtak, 08.02.2018   Vrijedi do: srijeda, 28.02.2018 Važeći