Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu stambene namjene koja je izgrađena u Rogoznici, k.o. Rogoznica

Datum objave: ponedjeljak, 24.06.2019   Vrijedi do: srijeda, 03.07.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja kružnog raskrižja, k.o. Vodice

Datum objave: ponedjeljak, 24.06.2019   Vrijedi do: srijeda, 10.07.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja kružnog raskrižja, k.o. Vodice

Datum objave: ponedjeljak, 24.06.2019   Vrijedi do: srijeda, 10.07.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, dvije funkcionalne stambene jedinice, k.o. Sevid

Datum objave: utorak, 18.06.2019   Vrijedi do: četvrtak, 27.06.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambenu građevinu, k.o. Prvić

Datum objave: utorak, 18.06.2019   Vrijedi do: srijeda, 26.06.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija i dogradnja građevine stambene namjene, 2. Skupine, k.o. Umljanović

Datum objave: petak, 14.06.2019   Vrijedi do: četvrtak, 04.07.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja smještajne jedinice - dio turističkog naselja, kuća za odmor s vanjskim bazenom, k.o. Drinovci

Datum objave: srijeda, 12.06.2019   Vrijedi do: ponedjeljak, 01.07.2019 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Zahvat u prostoru infrastrukturne namjene - rekonstrukcija dijela državne ceste D8 kroz Grad Vodice, k.o. Vodice

Datum objave: petak, 07.06.2019   Vrijedi do: ponedjeljak, 24.06.2019 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene, k.o. Prvić

Datum objave: srijeda, 05.06.2019   Vrijedi do: petak, 21.06.2019 Završen

Lokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: Kanalizacijski sustav Vodice–Tribunj–Srima: crpna stanica SRIMA 1 i SRIMA 2, te kanali pripadajućih slivnih područja, k.o. Vodice i k.o. Srima

Datum objave: utorak, 28.05.2019   Vrijedi do: ponedjeljak, 01.07.2019 Važeći