Prostorno uređenje i gradnja - objave akata

 

Ispiši sadržaj

Lokacijska dozvola - Zahvat u prostoru: kanalizacijski sustav Vodice – Tribunj – Srima – Crpna stanica Vodice 5 i Račice s kanalima pripadajućeg slivnog područja, k.o. Vodice

Datum objave: četvrtak, 19.10.2017   Vrijedi do: petak, 17.11.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine stambene namjene - zamjenska građevina, i uklanjanje građevine stambene namjene, k.o. Rogoznica

Datum objave: četvrtak, 19.10.2017   Vrijedi do: petak, 03.11.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Formiranje građevne čestice, građenje građevine stambene namjene, stambeno pomoćne građevine, k.o. Rogoznica

Datum objave: utorak, 17.10.2017   Vrijedi do: utorak, 31.10.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Energetskog sustava, izgradnja TS 10(20)/0,42 kV “Kozarica- nova”, k.o. Sevid

Datum objave: utorak, 17.10.2017   Vrijedi do: utorak, 31.10.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Građenje građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, k.o. Rogoznica

Datum objave: utorak, 17.10.2017   Vrijedi do: utorak, 31.10.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava vodoopskrbni cjevovod VSP Supljak - VSP Kanica

Datum objave: ponedjeljak, 16.10.2017   Vrijedi do: utorak, 31.10.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja vodovodne mreže naselja Radučić – druga faza

Datum objave: ponedjeljak, 16.10.2017   Vrijedi do: utorak, 24.10.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja lokacijske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja nerazvrstane prometnice "Primošten-Rupe" u Primoštenu

Datum objave: petak, 13.10.2017   Vrijedi do: subota, 21.10.2017 Završen

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije - spoj naselja Badanj na postojeći kolektor, k.o. Drniš

Datum objave: petak, 13.10.2017   Vrijedi do: ponedjeljak, 06.11.2017 Važeći

Javni poziv - Postupak izdavanja građevinske dozvole, za zahvat u prostoru - Rekonstrukcija stambene građevine (nadogradnja) - jedna stambena jedinica, k.o. Jezera

Datum objave: srijeda, 11.10.2017   Vrijedi do: četvrtak, 19.10.2017 Završen