Prostorni plan Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

1.0 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 

Preuzmite dokument (PDF - 17Mb)

Preuzmite dokument (JPG - 33Mb)

2.1 PROMET 

Preuzmite dokument (PDF - 26Mb)

Preuzmite dokument (JPG - 9,8Mb)

2.2 POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE 

Preuzmite dokument (PDF - 25,9Mb)

Preuzmite dokument (JPG - 9,6Mb)

2.3 ENERGETIKA I PLINOVODNI SUSTAV 

Preuzmite dokument (PDF - 25,8Mb)

Preuzmite dokument (JPG - 9,8Mb)

2.4 VODNO GOSPODARSTVO 

Preuzmite dokument (PDF - 26,4Mb)

Preuzmite dokument (JPG - 9,5Mb)

3.0 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA 

Preuzmite dokument (PDF - 15Mb)

Preuzmite dokument (JPG - 33,4Mb)

 

 

 

1.)Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (5723kb)
2.)Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš (29202kb)
3.)Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš (102kb)
4.)Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš (132kb)
5.)Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog Plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 10-2015) (169kb)
6.)Informacija o provođenju postupka određivanja sadržaja Strateške studije procjene utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš (178kb)
7.)Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog Plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 06-2015) (537kb)
8.)Odluka o dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 13-2014) (154kb)
9.)Odluka o izradi Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 08-2014) (194kb)
10.)Odluka o Izmjenama i dopunama (ciljanim) (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 02-2014) (431kb)
11.)Odluka o Izmjenama i dopunama (ciljanim) (IV.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 04-2013) (199kb)
12.)PROSTORNI PLAN Šibensko-kninske županije (pročišćeni tekst) (Službeni vjesnik - 09-2012) (1364kb)
13.)Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (III) (Službeni vjesnik - 06-2012) (883kb)
14.)Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (II) (Službeni vjesnik - 05-2008) (1001kb)
15.)Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 03-2006) (587kb)
16.)Usklađenje Prostornog plana Šibensko-kninske županije s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Službeni vjesnik - 10-2005) (229kb)
17.)Odluka o donošenju Prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 11-2002) (519kb)
  Preuzmite sve dokumente