Prostorni plan Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

1.0 KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA  

Preuzmite dokument (PDF - 55Mb)

 

2.1 PROMET  

Preuzmite dokument (PDF - 48Mb)

 

2.2 POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE  

Preuzmite dokument (PDF - 25,9Mb)

 

2.3 ENERGETIKA I PLINOVODNI SUSTAV  

Preuzmite dokument (PDF - 48Mb)

 

2.4 VODNO GOSPODARSTVO  

Preuzmite dokument (PDF - 26,4Mb)

 

3.0 UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA  

Preuzmite dokument (PDF - 49Mb)

 

 

 

 

1.)Odluka o izradi Izmjena i dopune (VII.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 16-2018) (135kb)
2.)Izmjene i dopune (VI.) prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 04-2017) (247kb)
3.)Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (5723kb)
4.)Izvješće o provedenoj strateškoj procjeni utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš (29202kb)
5.)Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš (102kb)
6.)Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš (132kb)
7.)Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog Plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 10-2015) (169kb)
8.)Informacija o provođenju postupka određivanja sadržaja Strateške studije procjene utjecaja Izmjena i dopuna (VI) Prostornog plana Šibensko-kninske županije na okoliš (178kb)
9.)Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (VI) Prostornog Plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 06-2015) (537kb)
10.)Odluka o Izmjenama i dopunama (ciljanim) (V) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 02-2014) (431kb)
11.)Odluka o Izmjenama i dopunama (ciljanim) (IV.) Prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 04-2013) (199kb)
12.)PROSTORNI PLAN Šibensko-kninske županije (pročišćeni tekst) (Službeni vjesnik - 09-2012) (1364kb)
13.)Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (III) (Službeni vjesnik - 06-2012) (883kb)
14.)Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (II) (Službeni vjesnik - 05-2008) (1001kb)
15.)Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 03-2006) (587kb)
16.)Usklađenje Prostornog plana Šibensko-kninske županije s Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (Službeni vjesnik - 10-2005) (229kb)
17.)Odluka o donošenju Prostornog plana Šibensko-kninske županije (Službeni vjesnik - 11-2002) (519kb)
  Preuzmite sve dokumente