Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

Zakonom o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“, broj: 169/04, 37/08 - u daljnjem tekstu: Zakon) određeno je da se u cilju ostvarivanja i promicanja prava pacijenata u svim jedinicama područne (regionalne) samouprave osnuju povjerenstva za zaštitu prava pacijenata koja djeluju pri upravnim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave nadležnim za poslove zdravstva.

 

1.)Kontakt Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Šibensko-kninske županije (190kb)
  Preuzmite sve dokumente