ODLUKE o raspodjeli sredstava proračunskim korisnicima

 

Ispiši sadržaj

 

1.)Odluka o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe sporta u 2019.g. (186kb)
2.)Odluka o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018.g. (243kb)
3.)Odluka o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe sporta u 2018.g. (186kb)
4.)Odluka o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe kulture u 2018.g. (229kb)
5.)Odluka o dodjeli novčanih sredstava Caritasu Šibenske biskupije pomoći za Željku Stokić (70kb)
6.)Odluka o raspodjeli sredstava proračunskim korisnicima prema Programu javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2017.g. (88kb)
7.)Odluka o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe udruga civilnog društva u 2017.g. (240kb)
8.)Odluka o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe sporta u 2017.g. (186kb)
9.)Odluka o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe kulture u 2017.g. (229kb)
10.)Odluka o dodjeli novčanih sredstava Caritasu Šibenske biskupije pomoći za Evu Rožajac (72kb)
11.)Odluka o dodjeli potpora iz Proračuna ŠKŽ Gradu Šibeniku u 2016.g. (121kb)
12.)Odluka o dodjeli novčanih sredstava Vijeću srpske nacionalne manjine grada Skradina u 2016.g. (70kb)
13.)Odluka o dodjeli novčanih sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvi u 2016.g. (70kb)
14.)Odluka o dodjeli novčanih sredstava Samostanu sv. Frane III. (71kb)
15.)Odluka o dodjeli potpora iz Proračuna ŠKŽ Općini Biskupija u 2016.g. (121kb)
16.)Odluka o dodjeli potpora iz Proračuna ŠKŽ Općini Kistanje u 2016.g. (121kb)
17.)Odluka o dodjeli potpora iz Proračuna ŠKŽ Općini Ervenik u 2016.g. (121kb)
18.)Odluka o raspodjeli sredstava proračunskim korisnicima prema Programu javnih potreba u visokom obrazovanju Šibensko-kninske županije za 2016.g. (87kb)
19.)Odluka o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe kulture u 2016.g. (229kb)
20.)Odluka o korištenju sredstava proračuna ŠKŽ za javne potrebe udruga civilnog društva u 2016.g. (243kb)
21.)Odluka o korištenju sredstava proračuna Šibensko-kninske županije za javne potrebe sporta u 2016.g. (153kb)
22.)Odluka o dodjeli potpora iz Proračuna ŠKŽ Općini Unešić (120kb)
23.)Odluka o dodjeli novčanih sredstava Samostanu sv. Frane II. (70kb)
24.)Odluka o dodjeli novčanih sredstava Samostanu sv. Frane I. (70kb)
25.)Odluka o dodjeli potpora iz Proračuna ŠKŽ Grad Knin (122kb)
26.)Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u domovima za starije i nemoćne osobe na području ŠKŽ i raspored sredstava za 2015.g. (699kb)
27.)Odluka o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvenim ustanovama na području ŠKŽ u 2015.g. (73kb)
28.)Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvenim ustanovama na području ŠKŽ u 2015.g. (75kb)
29.)Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva i raspored sredstva za 2015.g. (104kb)
30.)Dopuna Odluke o raspodjeli sredstava gradovima i općinama Šibensko-kninske županije za 2014. godinu (124kb)
31.)Odluka o raspodjeli sredstava gradovima i općinama Šibensko-kninske županije za 2014. godinu (125kb)
32.)Odluka o dodjeli potpora iz Proračuna ŠKŽ Općini Promina (119kb)
33.)Odluka o dodjeli potpora iz Proračuna ŠKŽ Općini Kijevo - II. (119kb)
34.)Odluka o dodjeli potpora iz Proračuna ŠKŽ Općini Kijevo (119kb)
35.)Odluka o dodjeli novčanih sredstava Katoličkoj školi Šibenik (70kb)
36.)Odluka o dodjeli novčanih sredstava Društvu inovatora Faust Vrančić Šibenik (72kb)
  Preuzmite sve dokumente