Odluke vlade

 

Ispiši sadržaj

OBAVIJEST Ministarstva poljoprivrede jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave - tumačenje Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

 

1.)Informacija o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevinskog kamena na budućem eksploatacijskom polju "Nada" na području općine Unešić, Šibensko-kninska županija (1294kb)
2.)INFORMACIJA Ministarstva zaštite okoliša i prirode o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje: TLM-TVP d.d. za proizvodnju valjanih proizvoda (392kb)
3.)Informacija Ministarstva zaštite okoliša i prirode o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje GIRK Kalun d.d., Drniš, Šibensko-kninska Županija (112kb)
4.)Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš postojećeg uzgajališta bijele ribe tvrtke Klismar Split d.o.o. na području uvale Peleš, Općina Rogoznica (321kb)
5.)Informacija Ministarstva zaštite okoliša i prirode o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje za proizvodnju vijčane robe, strojnih dijelova i metalnih proizvoda u Kninu (771kb)
6.)Informacija Ministarstva zaštite okoliša i prirode o zahtjevu za provedbu postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje: Županijski centar za gospodarenje otpadom "Bikarac", Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija (105kb)
7.)Informacija 15 05 2013 4 (136kb)
8.)Informacija Ministarstva zaštite okoliša i prirode o zahtjevu za provedbu posatupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Tvornice oplemenjenih folija d.d. iz Drniša (164kb)
  Preuzmite sve dokumente