Članovi savjeta mladih Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

 

ANTE CIGIĆ, predsjednik Savjeta mladih ŠKŽ

Rođen 1989. u Šibeniku. Osnovnu i srednju Prometno-tehničku školu završio u Šibeniku. Završetkom dvopredmetnog diplomskog studija geografije i povijesti na Sveučilištu u Zadru stekao zvanje magistar edukacije geografije i magistar povijesti. Zaposlen u tvrtki za trgovinu i distribuciju robe Filir d.o.o Vukovar.

e-mail: ante.cigic89@gmail.com

 

KATARINA POŽAR, zamjenica predsjednika

Rođena u Kninu.1989. Osnovnu školu završila u Kninu, srednju Prometno-tehničku u Šibeniku. Pohađa Veleučilište Marko Marulić u Kninu. Radno mjesto: regionalna asistentica Euro-parlamentarke Ivane Maletić.

e-mail: katarina.pozar@gmail.com

 

KATARINA DUJIĆ

Katarina Dujić, rođena 1994.godine u Šibeniku, osnovnu školu završila u Šibeniku,   Gimnaziju Antuna Vrančića u Šibeniku završava 2013. i iste upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, smjer Pravo. Engleski i Talijanski jezik  zna u jeziku i pismu.

e-mail: katarinaduji@gmail.com

 

KRISTINA JURIĆ

Kristina Jurić, rođena 10.04.1990. u Šibeniku. Završila srednju Ugostiteljsko turističku školu u Šibeniku, smjer hoteljersko-turistički tehničar. Završila studij Veleučilišta u Šibeniku 2015. god.  i stekla  zvanje  univ.spec oec. Za vrijeme studiranja član studenskog zbora,  član Lokalnog povjerenstva za prehranu studenata, Organizacijski odbor Međunarodnog kongresa studenata turizma te stipendist Dogus grupe 2014. godine.

e-mail: kristina_ju10@hotmail.com

 

FRANE LOVRIĆ

Frane Lovrić, rođen 19.08.1992. Osnovnu i srednju Tehničku školu završio u Šibeniku. Aktivno poznaje i koristi engleski jezik.  Košarkaški sudac državnog ranga od 2014. godine.

e-mail: lovricf@gmail.com

 

MARIJAN MADŽAR

Rođen u Šibeniku 1987. Završio srednju Prometno-tehničku školu u Šibeniku, 2011. diplomirao na Veleučilištu u Šibeniku te stekao zvanje stručni prvostupnik inženjer prometa. Trenutno zaposlen u tvrtci Gradski parking d.o.o.. Vijećnik u opcinskom vijecu općine Unešić.

e-mail: madzar87@net.hr

 

BRANIMIR MARETIĆ

Završio Tehničku školu u Šibeniku. Trenutno pohađa Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu. Kroz dosadašnje studiranje bavio se radom na mnogim sportskim i edukativnim studentskim projektima.

e-mail: branimir.maretic@gmail.com

 

MARTIN MRŠA

Rođen 21.8.1986. godine u Šibeniku. Završio stručni specijalistički studij javne uprave na Pravnom fakultetu u Splitu (VSS). Višegodišnje iskustvo u pisanju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova. Trenutačno zaposlen na radnom mjestu Voditelja udruge mladih „Mladi u EU“.

e-mail: martin.mrsa@mladi-eu.hr

 

IGOR NIMAK

Igor Nimak, roden 21.05.1990. Završio srednju Turističko-ugostiteljsku skolu, smjer  hoteljersko-turistički tehničar u Sibeniku. Član humanitarne udruge "Daj 5 od srca".

e-mail: igornimak10@gmail.com

 

ANTE VRCIĆ

Rođen 20.10.1990. u Šibeniku, osnovnu i srednju ekonomsku školu završio u Šibeniku. Diplomirao na šibenskom Veleučilištu te stekao zvanje specijalista ekonomije, smjer turizam. Trenutačno pohađa doktorski studij općeg menadžmenta u Mostaru. Bivši profesionalni nogometaš te član studentskog zbora Veleučilišta u Šibenik. Aktivno poznaje engleski jezik, te pasivno njemački. Trenutačno zaposlen u poduzeću Gradski parking d.o.o. Šibenik.

e-mail: antevrcic1990@gmail.com

 

PAŠKO ZORIČIĆ

Paško Zoričić, rođen 1995. u Šibeniku. Završio srednju Ekonomsku školu u Šibeniku. Student  Katoličko bogoslovnog fakulteta u Splitu.

e-mail: paskozoricic2@gmail.com