Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

 

1.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019.g. (634kb)
2.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019.g. (610kb)
3.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018.g. (632kb)
4.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018.g. (606kb)
5.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017.g. (679kb)
6.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.g. (375kb)
7.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016.g. (694kb)
8.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.g. (689kb)
9.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015.g. (713kb)
10.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.g. (661kb)
11.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2014.g. (700kb)
12.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014.g. (725kb)
13.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013.g. (803kb)
14.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.g. (755kb)
15.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012.g. (731kb)
16.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2012.g. (657kb)
17.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011.g. (693kb)
18.)Izvješće o radu župana Šibensko-kninske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2011.g. (585kb)
  Preuzmite sve dokumente