Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

 

Ispiši sadržaj

 

1.)Ispravak izvješća o visini, raspodjeli i isplati troškova za provedbu Izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (682kb)
2.)Izvješće o visini, raspodjeli i isplati troškova za provedbu Izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina (682kb)
3.)Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine u Šibensko-kninskoj županiji (433kb)
4.)Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika Bošnjačke nacionalne manjine u Šibensko-kninskoj županiji (239kb)
5.)Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Šibeniku (675kb)
6.)Odluka o konačnim rezultatima izbora predstavnika Bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Šibeniku (492kb)
7.)Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Vodice (427kb)
8.)Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Skradinu (705kb)
9.)Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kninu (71kb)
10.)Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Kistanje (548kb)
11.)Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Biskupija (62kb)
12.)Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Drnišu (70kb)
13.)Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Ervenik (354kb)
14.)Odluka o rezultatima izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine u ŠKŽ 06.05.2019.g. 12.45h (446kb)
15.)Odluka o rezultatima izbora predstavnika Bošnjačke nacionalne manjine u ŠKŽ 06.05.2019.g. 12.45h (242kb)
16.)Rješenje i zbirna lista izbora kandidata za vijeće Srpske NM 16.04.2019. (540kb)
17.)Rješenje i zbirna lista izbora za predstavnike Bošnjačke NM 16.04.2019. (315kb)
18.)Rješenje o neodržavanju izbora za predstavnike Albanske NM 16.04.2019. (283kb)
19.)Rješenje o neodržavanju izbora za predstavnike Slovenske NM 16.04.2019. (282kb)
  Preuzmite sve dokumente