Informacije o javnim raspravama

 

Ispiši sadržaj

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Jadrija – Istok

Datum objave: srijeda, 25.05.2016   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko – turističke namjene (T3) Jadrija

Datum objave: srijeda, 25.05.2016   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone: recepcijski i informacijski punkt Roški slap

Datum objave: srijeda, 09.09.2015   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Obavijest o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Aurora-zona T2-turističko naselje

Datum objave: petak, 24.04.2015   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Obavijest o izradi 6. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

Datum objave: petak, 24.04.2015   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja stambeno turističke zone Mala Solina

Datum objave: petak, 05.09.2014   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Obavijest o izradi izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja "Primošten"

Datum objave: ponedjeljak, 16.06.2014   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Obavijest o izradi urbanističkih planova Grada Šibenika

Datum objave: ponedjeljak, 10.03.2014   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu Ciljanih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Zone „UZ VOJSKE“

Datum objave: petak, 07.03.2014   Vrijedi do: Nije definirano Važeći