Informacije o javnim raspravama

 

Ispiši sadržaj

Elaborat gospodarenja otpadom - TEC GRADNJA d.o.o., za sakupljanje i oporabu otpada na lokaciji gospodarenja otpadom unutar poslovne zone Ražine

Datum objave: ponedjeljak, 27.03.2017   Vrijedi do: petak, 07.04.2017 Važeći

Postupak razmatranja uvjeta okolišne dozvole zbog usklađivanja s Odlukom o Zaključcima o NRT-u GIRK Kalun d.d., Drniš

Datum objave: ponedjeljak, 06.03.2017   Vrijedi do: srijeda, 05.04.2017 Važeći

Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja Dolac

Datum objave: ponedjeljak, 06.03.2017   Vrijedi do: srijeda, 22.03.2017 Završen

Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja Bilo

Datum objave: ponedjeljak, 06.03.2017   Vrijedi do: srijeda, 22.03.2017 Završen

Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja šireg područja naselja Primošten

Datum objave: ponedjeljak, 06.03.2017   Vrijedi do: srijeda, 22.03.2017 Završen

Obavijest o izradi izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone PODI

Datum objave: četvrtak, 26.01.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima, oznake NA5

Datum objave: srijeda, 18.01.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Obavijest o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Mandalina - Kuline"

Datum objave: srijeda, 18.01.2017   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Objava 3. ponovne javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

Datum objave: petak, 16.12.2016   Vrijedi do: Nije definirano Važeći

Obavijest o izradi izmjena i dopuna (V.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika

Datum objave: četvrtak, 04.08.2016   Vrijedi do: Nije definirano Važeći