Dnevni red i radni materijali s održanih sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

1. konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županij