7. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2014. godinu (I.)

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

2. Prijedlog odluke o  izmjeni Odluke o rasporedu sredstava za decentralizirane  funkcije u   zdravstvenim  ustanovama na području Šibensko-kninske županije za 2014. godinu

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević,  pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

3. Prijedlog zaključa o prihvaćanju Izvješća o radu ustanova socijalne skrbi domova za starije i nemoćne osobe za 2013. godinu:

     a) «Cvjetnog doma» Šibenik i

     b) Doma za starije i nemoćne osobe Knin

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević,  pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

                 Ravnatelji ustanova

 

4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu zdravstvenih ustanova za 2013. godinu:

     a)  Doma zdravlja Šibenik,

     b) Doma zdravlja Knin,

     c) Doma zdravlja Drniš,

     d) Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije,

     e) Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije,

     f) Ljekarne Šibenik i

     g) Ljekarne Drniš

Izvjestitelji: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb i

                 Ravnatelji ustanova

 

5. Prijedlog odluke o dodjeli nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2014. godini

Izvjestitelj: Nediljko Dujić, predsjednik Odbora za nagare i priznanja

 

6. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu:

    a) gospodarskog korištenja plaže na području Mulo Dvorine k.č. 7736 k.o. Zaton-Srima

        Zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

    b) gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma - sidrište u uvali Vozarica i Srednja Draga južno od Skradina i

        Zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

        Dopuna zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

    c) korištenja luke posebne namjene-športske luke u Prvić Luci

        Zapisnik o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

        Dopuna zapisnika o pregledu i ocjeni pristiglih ponuda

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

7. Prijedlog rješenja o imenovanju povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

8. Prijedlog odluke o promjeni naziva Medicinske i kemijske škole, Šibenik

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

9. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Medicinske i kemijske škole, Šibenik

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport