4. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2017. godinu (III.)

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije                                          

      

2. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za  razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Ante Alfirev, tajnik

 

3. Prijedlog zaključka o davanju potpore inicijativi Grada Drniša za pokretanje postupka revizije Dozvole za gospodarenje otpadom tvrtke GIRK Kalun d.d.

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

4. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za nagrade i priznanja

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

Izvjestitelj: Ante Rakić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

 

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija:

    a) osnovnog školstva Šibensko-kninske županije u 2017. godini i

    b) srednjeg školstva Šibensko-kninske županije u 2017. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova na području Šibensko-kninske županije u 2017. godini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

7. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Nikola Mihaljević, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb

 

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja:

    a) luke posebne namjene – luke nautičkog turizma  u Betini

    b) luke posebne namjene – brodogradilište u Betini

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

9. Prijedlog odluke o produženju roka trajanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – sidrište u uvali Sičenica, Općina Rogoznica

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

10. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja SKI-LIFT s pratećim objektima na dijelu k.č.br. 5456 k.o. Donje Polje i akvatoriju ispred k.č.br. 5456 k.o. Donje Polje (Brodarica)

Predlagatelj: Goran Pauk, župan

Izvjestitelj: Jadranka Fržop,  pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

Zapisnik o radu 3. sjednice Županijske skupštine Šibensko-kninske županije