23. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog odluke o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim otvorenim lovištima ustanovljenim na području Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Višnja Marasović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj

 

2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog u svrhu izgradnje tlačnog cjevovoda, fekalnih kanala i podmorskog ispusta otpadnih voda:

    a) kao dijela kanalizacijskog sustava Srima-Vodice-Tribunj, Općina Tribunj i

    b) kao dijela kanalizacijskog sustava Srima-Vodice-Tribunj, Grad Vodice

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za prijenos koncesije za posebnu upotrebu pomorskog u svrhu izgradnje  i korištenja stabilnog dizelskog agregata i signalnog kabela crpne stanice Ttribunj 1, k.o. Tribunj, Općina Tribunj

Izvjestitelj: Lidija Bralić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za 2017. godinu

Izvjestitelj: Ante Alfirev, tajnik

 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Šibensko-kninske županije za 2017. godinu

Izvjestitelj: Diana Ercegović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, znanost, kulturu i šport

 

6. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Šibensko-kninske županije za razdoblje od 2017. – 2019. godine

Izvjestitelj: Marlena Floigl, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo