18. Sjednica Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

Ispiši sadržaj

Predloženi

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog rješenja o prestanku  mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika

Izvjestitelj: Miroslav Zorić, predsjednik Mandatne komisije

 

2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Šibensko-kninske županije za 2016. godinu (I.)

Izvjestitelj: Milica Bilušić, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije

 

3. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Šibensko-kninske županije političkim strankama Županijske skupštine Šibensko-kninske županije za 2016. godinu

Izvjestitelj: Ante Alfirev, tajnik

                                                          

4. Prijedlog odluke o provedbi Programa praćenja kakvoće mora kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2016. godini

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o kakvoći mora za kupanje na morskim plažama Šibensko-kninske županije u 2015. godini

Izvjestitelji: Sanja Slavica Matešić, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove

 

6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu uzgoja školjkaša u zoni ušća rijeke Krke za polje R04

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

7. Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja sportsko-rekreacijskog centra Mandalina na lokaciji ket.čest. 5998 k.o. Mandalina na području Grada Šibenika

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

8. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje i korištenja luke posebne namjene – pristanište turističkih brodova u Skradinu

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

9. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja sidrenog sustava za:

    a) luku posebne namjene - luku nautičkog turizma – sidrište u uvali Mirin, od uvale Kutlača do uvale Pišljivice u Grebaštici, Grad Šibenik

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

    b) luku posebne namjene - luku nautičkog turizma –sidrište u uvali Nozdra Velika na  otoku Kaprije, Grad Šibenik

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

    c) luku posebne namjene - luku nautičkog turizma –sidrište Obinuš Mali, otok Mimonjak ispred čest.zem. 6117/11 K.O. Tisno, Općina Tisno

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

10. Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojećeg uzgajališta školjaka u zoni ušća rijeke Krke:

    a) za polje Š1 i Š2, Grad Šibenik

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

    b) za polje Š36 i Š37, Grad Šibenik

       Obavijest o namjeri davanja koncesije

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

11. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o oduzimanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjkaša:

    a) na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno

    b) na lokalitetu uvala Obinuš, Općina Tisno i

    c) na lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja i postavljanja naprava za kontrolirani uzgoj školjkaša:

    a) na lokalitetu uvala Tatinja, Općina Tisno

    b) na lokalitetu uvala Obinuš, Općina Tisno i

    c) na lokalitetu otok Bisage, Općina Tisno

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

13. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke  o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

15. Prijedlog oduke o izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom dobru za luku posebne namjene – športsku luku Zlarin („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, br. 7/2000 i 7/2008)

Izvjestitelj: Jadranka Fržop, pročelnica Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj

 

16. Prijedlog odluke o pristupanju Udruzi partnerskog vijeća za tržište rada Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan

 

17. Prijedlog rješenja  o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Šibensko-kninske županije

Izvjestitelj: Goran Pauk, župan